EESC Info

  • Nõukogu 2023. aasta eesistujariik Rootsi: Ukraina on endiselt väga aktuaalne
  • Metsola nõustub Schwengiga: ELi konkurentsivõime on olulisem kui eales varem
  • EL peaks tõhustama rahvusvahelist koostööd ookeanide kaitseks
  • Energiahinnakriis: EL peab tarbijaid ja ettevõtjaid toetama
  • Fondación Secretariado Gitano Hispaaniast ja Rumeenia ühendus SUS INIMA võitsid komitee 2022. aasta kodanikuühiskonna auhinna noorte ja Ukraina teemal
  • Kas teadsite? Huvitavaid fakte Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna auhinna võitjate kohta
  • Võitjad räägivad: intervjuud kõigi võitjatega
 • Käesolevas väljaandes:

  • Soolise võrdõiguslikkuse finantsmõõdet ei ole ELi poliitikas seni uuritud
  • Iga aasta võiks olla Euroopa noorteaasta
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab ELi poliitikameetmete ja eeskirjade konkurentsivõime kohustuslikku kontrolli
  • Euroopa ja Vahemere piirkonna koostöö pärast COVID-19: kodanikuühiskonna organisatsioonid on majanduse ja ühiskonna toimimises võtmetähtsusega
 • Käesolevas väljaandes:

  • #COP27: Euroopa kodanikuühiskond nõuab ELi institutsioonidelt ja liikmesriikidelt ambitsioonikamaid kliimaeesmärke
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud uus koostööprotokoll tugevdab komitee rolli strateegilise partnerina
  • Liikuvust tuleks tunnustada üksikisiku õigusena
  • Komitee kutsub üles looma kestliku taimse valgu ja taimeõli strateegia

   

 • Käesolevas väljaandes: 

  • Geopoliitiline ebastabiilsus Euroopa lävepakul: kodanikuühiskonna vaatenurk
  • ELi 2022. aasta parima mahetootmise VKE, parima mahetoidu jaemüüja ja parima mahetoidurestorani auhinna võitjad on pärit Saksamaalt, Belgiast ja Rootsist
  • Maria Nikolopoulou: Euroopa soolise võrdõiguslikkuse nädal Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees
  • Põhiõigused ja õigusriigi põhimõte: aeg on liikuda sõnade juurest tegudele!
 • Käesolevas väljaandes:

  • Euroopa organiseeritud kodanikuühiskond ei jäta Ukrainat maha
  • Judith Vorbach: sotsiaalne taksonoomia kestlike investeeringute jaoks
  • ELi maheauhinnad 2022: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee finalistid on selgunud!
  • Naistevastane vägivald tuleb tunnistada ELis kuriteoks
 • Käesolevas väljaandes:

  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2022. aasta kodanikuühiskonna auhinna kaks teemat: noored ja Ukraina
  • Euroopa tähtsamad tööstussektorid kutsuvad Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed üles suurendama oma rolli poliitikakujundamises
  • Euroopa tuleviku konverents: järelmeetmed on nüüd ülitähtsad
  • Komitee avaldab tingimusteta toetust Ukraina ühinemisele ELiga
  • EMSK hoiatab: sõda Ukrainas kujutab endast suurt väljakutset ELi ühtekuuluvuspoliitikale
  • Euroopa peab jõuliselt võitlema vaenukõne ja vaenukuritegude leviku vastu
  • Lääne-Balkani riikide noorte tulevik nõuab konkreetset poliitikat
  • Komitee kutsub üles võtma konkreetsemaid meetmeid, et toetada ja kaitsta Valgevene sõltumatuid ajakirjanikke
 • Käesolevas väljaandes:

  • Komitee arutas ELi eesistujariigi Tšehhi prioriteete ja õiget energiaallikate jaotust Euroopa tuleviku jaoks
  • Komitee nõuab järjepidevaid ja rangeid karistusi ebaseaduslikult riigis viibivate rändajate tööandjatele
  • Antisemitism on Euroopa idee proovilepanek
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööstuse muutuste nõuandekomisjon tähistab oma 20. aastapäeva
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee näitab üles solidaarsust ja ühtsust Ukrainaga
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed võtavad sõna
  • David Stulík: Enneolematu solidaarsus- ja toetuslaine Ukrainale
  • Tetyana Ogarkova: Vladimir Putini viimane sõda