EESC Info

Pages

Displaying 11 - 20 of 56
märts 2020
 • Euroopa kodanikualgatuse päev 2020: aktivistid nõuavad üldsuse sisulist kaasamist Euroopa tulevikku käsitlevasse konverentsi
 • Euroopa Parlament peab nõudma tugevat ELi eelarvet aastateks 2021–2027
 • Puuetega inimeste strateegia järgmiseks aastakümneks: EL peaks olema edumeelse poliitika edendamisel esirinnas
 • Uuri, kust tuleb sinu toit, ütleb Euroopa kodanikualgatus „Eat Original“
veebruar 2020
 • Brexit: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaldab tunnustust oma Ühendkuningriigist pärit liikmetele: „Ütleme nägemiseni, mitte hüvasti!“
 • Lõpp puuriajastule!
 • Peame toetama ELi eesistujariigi Horvaatia prioriteete
 • Roheline tulevik: Euroopa kui teenäitaja ja eeskuju
jaanuar 2020

Käesolevas väljaandes:

 • Mida nimi endas peidab: võitlus soolise ebavõrdsuse vastu kohanimede abil
 • NAIA: Perevägivald on sotsiaalne, mitte isiklik probleem
 • #mimmitkoodaa: soolise segregatsiooni nõrgestamine IT sektoris
 • The Brussels Binder: Brüsseli arutelude näo muutmine
jaanuar 2020

Käesolevas väljaandes:

Andrew Caruana Galizia: „Euroopa väärtuste hoidmiseks peame tegema koostööd“

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on mures COP 25 tulemuste pärast

Luca Jahier: „Aafrika tulevik on Euroopa tulevik“

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab kogu ELi hõlmavaid töötuskindlustuse miinimumnõudeid

detsember 2019

Käesolevas väljaandes

 • Brexit on vaid vaheetapp, mitte sihilejõudmine
 • Kultuur võib olla ELi tugevdamise liikumapanev jõud
 • Geostrateegiline ja ajalooline viga
 • ELi õigus ja kodakondsus ei tohiks olla müügiks
oktoober 2019
 • Euroopa Ombudsman Emily O'Reilly leiab, et muutuste jaoks on vaja ühendada jõud
 • ÜRO üleilmne rännet käsitlev kokkulepe on täielikult kooskõlas ELi väärtustega
 • Kodanikuühiskonna 13. meediaseminar keskendub paremale teavitamisele Euroopa kohta
 • Komitee kordab oma üleskutset tugevdada majandus- ja rahaliidu ülesehitust
august 2019

Käesolevas väljaandes:

 • ELi eesistujariik Soome tutvustab kestlikkusele ja heaolule tuginevat programmi
 • EMSK kontaktrühma aseesimees Conny Reuter: „Meie eesmärk on edendada edumeelse ja kaasava Euroopa kodanikuühiskonna dialoogi“
 • Euroopa põllumajandus peaks liikuma agroökoloogia suunas;
 • Ringmajandus: aeg päästa valla tarbijate võim
 • Ilma tugeva Euroopa patarei- ja akutööstuseta võivad autotootjad EList lahkuda
juuli 2019

Käesolevas väljaandes

 • Kodanikuühiskonna päevadel väljendati tagasihoidlikku optimismi jätkusuutliku demokraatia suhtes Euroopas
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab energiasüsteemi õiglast ümberkujundamist ja alalist kodanikega peetavat dialoogi
 • Tour de France'i start − Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldab ürituse keskkonnahoidliku liikuvuse teemal
 • Meedia peaks lõpetama puuete käsitlemise heategevuslikus võtmes
juuni 2019

Käesolevas väljaandes:

 • Võitlus antisemitismi vastu on ühtlasi võitlus demokraatliku ja väärtuspõhise Euroopa eest 
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teeb ettepaneku suurendada VKEde panust biomajandusse
 • Tehisintellekt Euroopas: keegi ei tohi maha jääda
 • Euroopa kodanikuühiskond kutsub üles võtma poliitilist kohustust saavutada meeste ja naiste võrdne kohtlemine
mai 2019

Käesolevas väljaandes:

 • „Veel on palju teha, et tagada Euroopas puuetega kodanikele võimalus hääletada“ – intervjuu komitee liikme Krzysztof Pateriga
 • EMSK täiskogu võõrustab Euroopa kodanikualgatuse „Stop Extremism“ edendajaid
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab ELi väärinfovastast tegevuskava

Pages