EESC Info

  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee näitab üles solidaarsust ja ühtsust Ukrainaga
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed võtavad sõna
  • David Stulík: Enneolematu solidaarsus- ja toetuslaine Ukrainale
  • Tetyana Ogarkova: Vladimir Putini viimane sõda

   

  • Kui Ukrainas ei ole ohutu ja turvaline, ei ole kindlustunnet ka Euroopas
  • Ukraina vastu suunatud agressiooni tõttu on vaja ELi projekti veelgi tugevdada
  • Tööstuspoliitika: kestlikkus peab käima käsikäes konkurentsivõime ja strateegilise sõltumatusega
  • Peame ühiselt käima soolise võrdõiguslikkuse pikka teed
 • Käesolevas väljaandes:

  • Euroopa noorteaastast 2022 peavad saama käegakatsutavat ja püsivat kasu kõik noored eurooplased
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab eesistujariigi Prantsusmaa prioriteete
  • Piisavad, jätkusuutlikud ja hõlpsasti kättesaadavad kvaliteetsed hooldusteenused eakatele on väga olulised
  • EMSK: EL peaks võitlema õigusriigi põhimõtte rikkumiste vastu

   

  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2021. aasta kliimameetmete teemaline kodanikuühiskonna auhind läheb Belgia ühendusele „Grandparents for the Climate“ (vanavanemad kliima toetuseks)
  • Kas teadsite? Huvitavaid fakte Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna auhinna võitjate kohta
  • Võitjad räägivad: intervjuud kõigi võitjatega
 • Käesolevas väljaandes:

  • ELi võitluses desinformatsiooni vastu tuleb keskenduda selle levitajatele ja kaitsta põhiõigusi
  • Majanduse taastamise eduks pööramine: komitee rõhutab organiseeritud kodanikuühiskonna keskset rolli
  • Euroopa noorteaasta 2022: keskenduda tuleb tulemustele, mitte meediakajastusele
  • Komitee palub Euroopa Komisjonil olla teotahtelisem püüdlustes ELi majandust ja rahastamist kestlikustada
 • Käesolevas väljaandes:

  • Matthew Caruana Galizia: tahan teha kõik, et mu ema ei surnud asjatult
  • Sophia Wiegand: COP26 valmistas noortele pettumuse, kuid lootus jääb
  • On vaja tegeleda Schengeni ala vabaduste ja õiguste rikkumisega
  • Õigusriik ELis: negatiivsete suundumuste ümberpööramine kodanikuühiskonna abiga
  • 5G – komitee kutsub komisjoni üles täpsemalt hindama mõju inimeste tervisele ja keskkonnale
 • Käesolevas väljaandes:

  • Volinik Elisa Ferreira ja EMSK president Christa Schweng: ühtekuuluvus peab olema pandeemiajärgse Euroopa keskmes
  • Meediavabadus peab jääma tähtsale kohale meie päevakorras
  • ELi esimesel mahepäeval rõhutab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kestlikumate, õiglasemate ja kaasavamate toidusüsteemide tähtsust
  • Tehisintellekt Euroopas: kõiki otsuseid ei saa taandada ühtedele ja nullidele
 • Käesolevas väljaandes:

  • Tehisintellekt: 18% maailma tippteadlastest on eurooplased, samas kui Euroopas töötab neid vaid 10%
  • Frans Timmermans kohtub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees Euroopa noortejuhtidega
  • Laste vaesuse kaotamine Euroopas eeldab kogu ühiskonda hõlmavat lähenemisviisi
  • Rändlus: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub üles moodustama kogu ELi hõlmava ühise tariifiala
 • Käesolevas väljaandes

  • Euroopa tuleviku konverents: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee konsultatsioonid jõuavad kõikjale Euroopas
  • Sloveeniast saab ELi eesistujariik Euroopa jaoks kriitilisel ajal
  • „Euroopa roheline kokkulepe on kas õiglane või jääbki olemata“
  • Pandeemiajärgne taastumine ja ülesehitus – Euroopa tuleviku põhiprioriteet
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kuulutab välja 2021. aasta kodanikuühiskonna auhinna, mille teemaks on kliimameetmed
  • ELi uus küberturvalisuse strateegia on suur edasiminek
  • Komitee toetab tugevat ja kaasavat ELi terviseliitu
  • Sõnavõtt: Kuidas kasutada kauaoodatud võimalust