EUROMED

This page is also available in

Οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των νότιων γειτόνων της αποτελεί μία από τις προτεραιότητές μας. Το έργο μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον πολιτικό διάλογο και τον διάλογο με τους πολίτες, η δημοκρατική μετάβαση, η απασχόληση των νέων, η βιώσιμη ανάπτυξη, η κινητικότητα και η μετανάστευση, το εμπόριο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η ΕΟΚΕ ασχολείται με τα θέματα αυτά από το 1995. Μετά τις αλλαγές στην περιοχή το 2010, προσαρμόσαμε τους στόχους μας αναλόγως, επιδιώκοντας τα εξής:

  • Στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Η στήριξη αυτή στοχεύει, κυρίως, συνδικάτα και οργανώσεις εργοδοτών, καθώς και ενώσεις γυναικών, νεολαίας και αγροτών.
  • Διατήρηση διμερών σχέσεων με εθνικά οικονομικά και κοινωνικά συμβούλια της περιοχής και συνεργασία για τη δημιουργία προϋποθέσεων με στόχο την ένταξη της κοινωνίας των πολιτών στον πολιτικό διάλογο στις χώρες εταίρους του Νότου.
  • Έκδοση γνωμοδοτήσεων και κοινών εκθέσεων σχετικά με τις βασικές πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή.
  • Διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και διεθνείς οργανισμούς με στόχο τη συζήτηση των πολιτικών που αφορούν την κοινωνία των πολιτών σε ολόκληρη την περιοχή.
  • Διοργάνωση ετήσιας συνόδου κορυφής για τις οικονομικές και κοινωνικές επιτροπές και συναφείς οργανισμούς, κατά την οποία βασικές συστάσεις πολιτικής για τις κύριες προκλήσεις της περιοχής τίθενται υπόψη των φορέων χάραξης πολιτικής από τις εθνικές κυβερνήσεις και την ΕΕ.
Displaying 1 - 10 of 85

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 24/01/2023
Έγγραφα αναφοράς: 
REX/537-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
575 -
Jan 24, 2023 Jan 25, 2023

The Covid-19 pandemic is strongly affecting the Euro-Mediterranean region, creating new challenges and exacerbating pre-existing ones. The pandemic has highlighted fundamental weaknesses in institutions, economies and health systems. Civil society plays a key role in the reconstruction and resilience of the whole region.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: COVID-19: The role of civil society in the reconstruction and resilience of the Euro-Mediterranean region

Opinion
Εγκριθείσα on 27/04/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/930-EESC-2020

The Communication stresses the EU's commitment to safeguarding an online environment providing the highest possible freedom and security, for the benefit of its citizens.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Communication on cybersecurity strategy

Opinion
Εγκριθείσα on 11/12/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
REX/519-EESC-2019

At the 2018 Euromed Summit, it was agreed that the next Information Report to be presented to the 2019 Summit of ESCs and Similar institutions will deal with the topic of the impact of digitalisation on SMEs in the Mediterranean area.

The integration of millions of young graduates into the job market each year constitutes a major challenge for the countries of the Southern Mediterranean. Small and medium-sized companies (SMEs) play a decisive role in the fight against youth unemployment as they are important drivers of job creation and provide 80% of employment in the region.

Information report: Digitalisation and SMEs in the Mediterranean region (information report)

Opinion
Εγκριθείσα on 20/03/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
REX/506-EESC-2018

The EESC regularly produces information reports to be presented at the yearly Euromed Summit of Economic and Social Councils and Similar institutions. In 2018, based on feedback from the previous summit, the Euromed Follow-Up Committee decided to focus on the topic of education and vocational training (VET) in the Euro-Mediterranean region.

Information report: Education and vocational training in the Euromed region (Information report)

Opinion
Εγκριθείσα on 18/10/2017
Έγγραφα αναφοράς: 
REX/490-EESC-2017-EESC-2017-02357-00-02-AC-TRA

The situation concerning economic, social and cultural rights is quite patchy in the Euro-Mediterranean region. Although some countries, in the wake of what has been called the Arab spring, drew up new constitutions enshrining some of these rights in legislation for the very first time, the rights have not always been respected. In certain other countries, these rights have been weakened since 2011.The aim of this information report would be to give an overview of the current situation as regards economic, social and cultural rights in the Euro-Mediterranean region, as well as pinpointing new avenues for work in the future. This report would be submitted at the Euromed Summit of Economic and Social Councils and would enable us to work together with our counterparts from the Mediterranean countries.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Economic, social and cultural rights in the Euro-Mediterranean region (own-initiative opinion)

Opinion
Εγκριθείσα on 19/10/2016
Έγγραφα αναφοράς: 
REX/460-EESC-2016

This report follows the conclusion of the 2015 Euro-Mediterranean Summit of Economic and Social Councils and Similar Institutions on cooperation with third countries in promoting regular migration to the EU and will be presented at the 2016 Euromed Summit. Cooperation with countries of origin and international bodies to increase transit possibilities for regular migrants to the EU is the most effective way of combating the illicit trafficking of people and meeting the need for workers in EU countries. The aim of the information report is to define the pillars that can facilitate cooperation on regular migration and ascertain what experience has been gained from labour migration agreements with countries of origin and from the ways in which the Member States manage recruitment abroad.

Information report: Cooperation with third countries in promoting regular migration into the EU (Information report)

Opinion
Εγκριθείσα on 07/10/2015
Έγγραφα αναφοράς: 
REX/448-EESC-2015

This report is the result of the commitment of the EESC Euromed Follow-Up Committee to women issues in the region.

The European Economic and Social Committee (EESC) is fully aware of the varying circumstances in different countries in the Mediterranean region. It is particularly aware of the conflict and instability affecting many southern Mediterranean countries. The EESC calls on the European Commission (EC) and governments of the countries of the Euro-Mediterranean region to develop shared solutions to these challenges – including poverty, economic challenges, conflict and terrorism – which are resulting in unacceptable suffering, especially among women.

The central role that women play in the process of democratisation during transitional periods, when drafting national constitutions and when reforming current laws must be safeguarded and sustained through good governance in order to prevent setbacks in gender equality.

Downloads: 

Report on the situation of women in the Euro-Mediterranean region

Pages