Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

This page is also available in

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) συγκεντρώνει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα τρία κράτη ΕΟΧ / ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) σε μια εσωτερική αγορά που διέπεται από τους ίδιους βασικούς κανόνες. Αυτοί οι κανόνες αποσκοπούν στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου και προσώπων στον ΕΟΧ σε ένα περιβάλλον ανοιχτό και ανταγωνιστικό. Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994.

Η Συμβουλευτική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΣΕ‑ΕΟΧ) αποτελεί μέρος της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (άρθρο 96) και συγκροτήθηκε το 1994.

Displaying 1 - 10 of 19

Pages

25/09/2020
News

The European Economic Area Consultative Committee (EEA CC) held on 18 September 2020 its 28th annual meeting to discuss two resolutions linked to the implementation of the Green Deal initiative and the EU’s New Industrial Strategy. The members of the EEA CC, which represents employers, workers, and other civil society players of EEA member states, agreed on the need to extend the Green Deal to the entire EEA to achieve a more sustainable single market.

22/07/2019
News

At its plenary session in July, the European Economic and Social Committee presented proposals for the economic agenda of the upcoming legislative period (2019-2024) and recommended that they should form the basis of a new European economic strategy. The Committee's proposals seek to develop more resilient and sustainable EU economic policies within an improved governance framework for the Economic and Monetary Union.

08/04/2019
News

The euro ranks second in the world as a reserve currency and as a currency used for fixed income securities issues and international trade transactions. However, its use internationally has yet to return to levels before the financial crisis, and its future role in the international monetary system is tied to the economic prospects of the euro area.

25/01/2019
Javier Doz Orrit
News
  • Economic resilience and labour market resilience must go hand in hand
  • Commitment to deepening EMU through stabilisation and upward convergence is crucial
  • Urging Member States into contractionary fiscal stances may be problematic
24/05/2019
Press Release
Reference number: 
27/2019

The 25th anniversary of the European Economic Area (EEA) Agreement, in force since 1994, was the main topic of the EEA Consultative Committee meeting that took place on 23 and 24 May. This committee, which represents employers, workers and other civil society players of EEA member states, insisted on the importance of completing the internal market and taking into account its social dimension.

Event

The European Economic Area Consultative Committee held its 31st annual meeting in Stockholm, Sweden, on 14 and 15 March 2023. The EEA CC members discussed resolutions and reports on energy resilience in the EEA in view of the geopolitical landscape and on the future cooperation of the European Political Community (EPC).

14/03/2023 15/03/2023
Event

The next meeting of the European Economic Area Consultative Committee's will held in Bergen (Norway) on 11 May 2022. Reports and resolutions are prepared on two subjects:

  • a) The social aspects of the Fit for 55 package
  • b) The challenges and opportunities of increased use of artificial intelligence in working life
11/05/2022
30th meeting of the European Economic Area (EEA) Consultative Committee

Pages