Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

This page is also available in:

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) συγκεντρώνει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα τρία κράτη ΕΟΧ / ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) σε μια εσωτερική αγορά που διέπεται από τους ίδιους βασικούς κανόνες. Αυτοί οι κανόνες αποσκοπούν στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου και προσώπων στον ΕΟΧ σε ένα περιβάλλον ανοιχτό και ανταγωνιστικό. Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994.

Η Συμβουλευτική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΣΕ‑ΕΟΧ) αποτελεί μέρος της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (άρθρο 96) και συγκροτήθηκε το 1994.

 • Εγκριθείσα on 17/01/2024 - Bureau decision date: 24/10/2023
  Έγγραφα αναφοράς
  ECO/633-EESC-2023-04821
  Employers - GR I
  Greece
  Plenary session number
  584
  -
  EESC opinion: Euro area economic policy 2024
 • In its opinion on the Euro area's economic policy for 2021, the European Economic and Social Committee welcomes the Commission's recommendations, but calls for a shift in fiscal rules towards a more prosperity-oriented form of economic governance, including a golden rule for public investment.

 • The European Economic Area Consultative Committee (EEA CC) held on 18 September 2020 its 28th annual meeting to discuss two resolutions linked to the implementation of the Green Deal initiative and the EU’s New Industrial Strategy. The members of the EEA CC, which represents employers, workers, and other civil society players of EEA member states, agreed on the need to extend the Green Deal to the entire EEA to achieve a more sustainable single market.

  • European Green Deal must lead to more economic prosperity and convergence
  • Sustainable growth must be a top priority
  • Measures to close the investment gap are essential
 • The EESC draws forward-looking conclusions from the 2019 Semester and the Committee's civil society consultations in the Member States

 • At its plenary session in July, the European Economic and Social Committee presented proposals for the economic agenda of the upcoming legislative period (2019-2024) and recommended that they should form the basis of a new European economic strategy. The Committee's proposals seek to develop more resilient and sustainable EU economic policies within an improved governance framework for the Economic and Monetary Union.

 • Reference number
  27/2019

  The 25th anniversary of the European Economic Area (EEA) Agreement, in force since 1994, was the main topic of the EEA Consultative Committee meeting that took place on 23 and 24 May. This committee, which represents employers, workers and other civil society players of EEA member states, insisted on the importance of completing the internal market and taking into account its social dimension.

 • The euro ranks second in the world as a reserve currency and as a currency used for fixed income securities issues and international trade transactions. However, its use internationally has yet to return to levels before the financial crisis, and its future role in the international monetary system is tied to the economic prospects of the euro area.

 • Javier Doz Orrit
  • Economic resilience and labour market resilience must go hand in hand
  • Commitment to deepening EMU through stabilisation and upward convergence is crucial
  • Urging Member States into contractionary fiscal stances may be problematic
 • 32nd meeting of the European Economic Area Consultative Committee

  The EEA CC met for the 32nd time in Brussels on 21 November 2023. Highlights of the agenda:

  • Labour market and mobility in the EEA
  • Presentation of the European Parliament's report on EU-Switzerland relations
  • Presentation of the EESC’s information report "The Arctic – how to ensure a peaceful, sustainable and prosperous future for a geostrategic region"