Η επιτροπή παρακολούθησης «Διεθνές Εμπόριο»

This page is also available in

Σκοπός της επιτροπής παρακολούθησης «Διεθνές Εμπόριο» είναι να διασφαλιστεί η συμμετοχή της ΕΟΚΕ σε διεθνή εμπορικά θέματα σε τακτική και συνεπή βάση. Τα κύρια καθήκοντα της επιτροπής είναι τα εξής:

  • Παρακολούθηση των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ και των σχετικών πολυμερών διαπραγματεύσεων
  • Παρακολούθηση των διαφόρων διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων της ΕΕ
  • Συμμετοχή στη διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ.