Η επιτροπή παρακολούθησης «Διεθνές Εμπόριο»

This page is also available in

Η επιτροπή εμπορίου θεωρεί πως, εάν υφίσταται το κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής, το εμπόριο μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική κινητήριο δύναμη μεγέθυνσης, δημιουργίας θέσεων εργασίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Το εμπόριο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση μιας βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης από την κρίση COVID-19, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ανασυστήσουν και να αναδιοργανώσουν τις κλυδωνισμένες αξιακές αλυσίδες τους. Μία από τις κύριες προκλήσεις για αυτή την επιτροπή θα είναι η διαχείριση του αυξανόμενου αριθμού εμπορικών ζητημάτων προς παρακολούθηση και του ευρέος γεωγραφικού της πεδίου (εμπορικό δίκτυο της ΕΕ και πέραν αυτού). Η επιτροπή εμπορίου θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα έμπρακτης επιβολής όλων των στοιχείων των εμπορικών συμφωνιών, ως προϋπόθεση για την προστασία ισότιμων όρων ανταγωνισμού με τους εμπορικούς εταίρους.