Γεωργία

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 116

Pages

Εγκριθείσα on 12/12/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/588-EESC-2012-2436
Σύνοδος ολομέλειας: 
485 -
Dec 12, 2012 Dec 13, 2012

EESC Opinion: Support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) (category C)

Εγκριθείσα on 22/04/2015
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/655-EESC-2014-06932-00-00-ac-tra
Σύνοδος ολομέλειας: 
507 -
Apr 22, 2015 Apr 23, 2015

The Committee has received a request for an exploratory opinion from the incoming Latvian Presidency, which recommended to look at the following aspects in regard to the agricultural and forestry sectors: rural development, social aspects, regional contribution and the potential in achieving objectives and the "self-sufficiency" of the EU in the fields of food and renewable energy. A holistic assessment and approach is required in order to facilitate the reduction of GHG emissions without hampering the sustainable development and competitiveness of the EU.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Implications of climate and energy policy on agricultural and forestry sectors

Εγκριθείσα on 20/09/2016
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/699-EESC-2017-00690-00-00-RI-TRA
Σύνοδος ολομέλειας: 
529 - Oct 18, 2017

Γνωμοδότηση τμήμστος της ΕΟΚΕ: Ex post evaluation of rural development programmes 2007-2013 - information report

Pages