Revision of the Directive on Ship-Source Pollution

EESC opinion: Revision of the Directive on Ship-Source Pollution

Revize směrnice o znečištění z lodí

 

Hlavní body

 

EHSV:

  • vítá návrh směrnice a uznává úsilí Evropské komise posílit ochranu životního prostředí, zejména tím, že se z ochrany moří stane významná priorita a že budou zavedeny sankce za protiprávní jednání v oblasti znečišťování v evropských mořích;
  • uznává, že je důležité zavést v celé EU odrazující a přiměřené sankce za trestné činy související se znečištěním z lodí. Stanovení takových minimálních požadavků jako měřítka a zajištění odpovědnosti znečišťovatele uplatňováním zásady „znečišťovatel platí“ by mohlo být přínosné a mít v EU silný odrazující účinek;
  • zdůrazňuje, že účinné monitorování, kontrola, identifikace a postihování protiprávního jednání v oblasti znečištění bude vyžadovat jak kvalifikovanou pracovní sílu, tak technologický pokrok, včetně dronové technologie a satelitních snímků. Jsou zapotřebí řádně vyškolení a kvalifikovaní odborníci, změny kvalifikace a prohlubování dovedností a další školení personálu a posádek v námořní dopravě a rovněž povinné inspekce v případě nehod způsobujících znečištění moří. Současně je nutné věnovat náležitou pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na lodích a personálu odpovědných orgánů, včetně pracovníků přístavů.