The transition to a long-term sustainable transport system

EESC opinion: The transition to a long-term sustainable transport system

Přechod k dlouhodobě udržitelnému dopravnímu systému

 

HLAVNÍ BODY

 

EHSV:

  • domnívá se, že občané a podniky budou přechod k dlouhodobě udržitelnému dopravnímu systému aktivně podporovat pouze tehdy, pokud bude proveden způsobem přijatelným z finančního hlediska a proveditelným z hlediska sociálního. V opačném případě existuje významné riziko, že se dostaví neúspěch či dokonce dojde k sociálním nepokojům;
  • zdůrazňuje, že:

   - podniky musí cítit, že nejsou zatíženy nadměrnými náklady a že si udrží konkurenceschopnost,

   - zaměstnanci musí mít možnost přizpůsobit se novým pracovním podmínkám sociálně přijatelným způsobem,

   - všem občanům – ve městech i ve venkovských oblastech – musí být poskytnuta dostupnost a mobilita za rozumnou cenu a za dobrých všeobecných podmínek;

  • podtrhuje, že zvláštní pozornost je třeba věnovat dopravní infrastruktuře, a zejména infrastruktuře pro distribuci alternativních paliv, dostupnosti dopravy, používání čistých paliv, integraci jednotlivých druhů dopravy, provádění inovací a novým druhům dopravy.