Zelená dohoda pro Evropu

This page is also available in:

Evropská komise 11. prosince 2019 zahájila Zelenou dohodu pro Evropu, jíž posílila odhodlání EU řešit problémy způsobené změnou klimatu a životního prostředí, což je definiční úkol této generace. Jejím cílem je transformovat EU na moderní a konkurenceschopnou ekonomiku účinně využívající zdroje a zajistit:

 • nulové čisté emise skleníkových plynů do roku 2050,
 • přerušení vazby mezi hospodářským růstem a využíváním zdrojů,
 • neopomenutí žádného jednotlivce ani žádného místa.

V zájmu naplnění Zelené dohody pro Evropu provádí EU komplexní balíček iniciativ včetně politických a legislativních návrhů a rozvoje a modernizace finančních nástrojů.

EHSV vyzývá k realizaci „Zelené a sociální dohody“, přičemž zdůrazňuje úzkou provázanost Zelené dohody se sociální spravedlností. Je nezbytné vyslechnout názory všech zúčastněných stran s cílem prosazovat udržitelné a konkurenceschopné podniky budoucnosti ve zdravém prostředí.

V Zelené dohodě pro Evropu se klade velký důraz na investice a financování ekologické a udržitelné transformace. Zelená dohoda je pro Evropu záchrannou vestou po pandemii COVID-19. Na financování Zelené dohody pro Evropu je určena třetina z celkových investic ve výši 1,8 bilionu eur v rámci plánu na podporu oživení NextGenerationEU a sedmiletého rozpočtu EU. Cílem tohoto posílení možností financování je přeměnit krizi v příležitost pro transformaci v zájmu budoucnosti Evropy.

EHSV má při monitorování provádění iniciativ a opatření této dohody zásadní roli. Připravuje stanoviska a organizuje aktivity (viz postranní menu v levé části stránky), aby zajistil, že orgány EU zohlední názory organizované občanské společnosti a že iniciativy prováděné v rámci Zelené dohody budou v souladu s aktuální hospodářskou, sociální a občanskou situací.

Vzhledem k její průřezové a všezahrnující povaze se v EHSV Zelenou dohodu pro Evropu zabývají všechny sekce i CCMI.

 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 09/06/2020
  Reference
  SOC/655-EESC-2020
  Diversity Europe - GR III
  Poland
  Workers - GR II
  Portugal
  EESC opinion: ESF+/Amended proposal
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 02/04/2020
  Reference
  NAT/794-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  Germany
  Employers - GR I
  Hungary
  EESC opinion: Digitalisation and Sustainability – status quo and need for action in civil society perspective (Exploratory opinion at the request of the German presidency)
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 02/04/2020
  Reference
  REX/532-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  Germany

  Key points

  Global supply chains (GSC) are key and complex in economic activities across the world and in global trade. Economic growth, job creation and entrepreneurship are also contested by evidence of negative implications for working conditions as well as for sustainability in some supply chains.

  The COVID-19 crisis has unveiled the serious downfalls related to highly fragmented and undiversified supply chains. It exposed the vulnerability of workers' health and safety, and it highlighted violations of human rights. Trade will have to play a key role in promoting a sustainable economic recovery. However, stronger instruments need to deliver on a socially and environmentally responsible business, trade and investment agenda.

  GSC need to become more resilient, diversified and responsible, and ambitious actions need to ensure they contribute to a fairer economic and social model, based on sustainability and decent work.

  EESC opinion: Sustainable supply chains and decent work in international trade (Exploratory opinion at the request of the German presidency)
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Reference
  CCMI/176-EESC-2020-01-01
  (Poland
  (Belgium

  Securing sustainable access to raw materials, including metals, industrial minerals and construction raw materials, and particularly Critical Raw Materials (CRM), is of high importance for the EU economy. However, the EU is confronted with a number of technological and environmental challenges along the entire production value chain of primary and secondary raw materials.

  EESC opinion: Digital Mining in Europe: New solutions for the sustainable production of raw materials (own-initiative opinion)
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Reference
  REX/531-EESC-2020-01-01
  (France
  EESC opinion: Carbon markets: Emergence, structuring and challenges for European industry (own-initiative opinion)
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Reference
  NAT/791-EESC-2020-01-01-EESC-2020-01349
  (Ireland

  This opinion deals with three of four megatrends at the heart of the new Commission priorities: climate change, biodiversity loss and globalisation. While the European Green Deal will result in higher environmental standards with, for instance, stricter climate change targets, it is important that all Free Trade Agreements (FTAs) are not undermining these improvements by contributing to deforestation or biodiversity loss in other countries. As one of the world's largest importer of energy, agricultural goods and raw materials, the EU has contributed to deforestation and biodiversity loss in other countries.

  EESC opinion: Compatibility of EU trade policy with the European Green Deal (own-initiative opinion)
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Reference
  NAT/789-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  Germany
  EESC opinion: Towards an EU strategy on sustainable consumption (own-initiative opinion)
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Reference
  NAT/788-EESC-2020-01-01
  Diversity Europe - GR III
  Ireland

  This opinion will look into the possibilities to engage with young people in a formal way at institutional level and provide the building blocks for a new structured approach to youth engagement at EU level.

  EESC opinion: Towards structured youth engagement on climate and sustainability in the EU decision-making process (own-initiative opinion)
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 18/02/2020
  Reference
  NAT/787-EESC-2020-994
  Workers - GR II
  Germany
  Diversity Europe - GR III
  Czech Republic
  EESC opinion: "From farm to fork": a sustainable food strategy
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Reference
  TEN/706-EESC-2020-01-01
  Diversity Europe - GR III
  Germany
  Workers - GR II
  Austria
  EESC opinion: Between a trans-European super grid and local energy islands – the right mix of decentralised solutions and centralised structures for an economically, socially and ecologically sustainable energy transition