Zelená dohoda pro Evropu

This page is also available in

Evropská komise 11. prosince 2019 zahájila Zelenou dohodu pro Evropu, jíž posílila odhodlání EU řešit problémy způsobené změnou klimatu a životního prostředí, což je definiční úkol této generace. Jejím cílem je transformovat EU na moderní a konkurenceschopnou ekonomiku účinně využívající zdroje a zajistit:

  • nulové čisté emise skleníkových plynů do roku 2050,
  • přerušení vazby mezi hospodářským růstem a využíváním zdrojů,
  • neopomenutí žádného jednotlivce ani žádného místa.

V zájmu naplnění Zelené dohody pro Evropu provádí EU komplexní balíček iniciativ včetně politických a legislativních návrhů a rozvoje a modernizace finančních nástrojů.

EHSV vyzývá k realizaci „Zelené a sociální dohody“, přičemž zdůrazňuje úzkou provázanost Zelené dohody se sociální spravedlností. Je nezbytné vyslechnout názory všech zúčastněných stran s cílem prosazovat udržitelné a konkurenceschopné podniky budoucnosti ve zdravém prostředí.

V Zelené dohodě pro Evropu se klade velký důraz na investice a financování ekologické a udržitelné transformace. Zelená dohoda je pro Evropu záchrannou vestou po pandemii COVID-19. Na financování Zelené dohody pro Evropu je určena třetina z celkových investic ve výši 1,8 bilionu eur v rámci plánu na podporu oživení NextGenerationEU a sedmiletého rozpočtu EU. Cílem tohoto posílení možností financování je přeměnit krizi v příležitost pro transformaci v zájmu budoucnosti Evropy.

EHSV má při monitorování provádění iniciativ a opatření této dohody zásadní roli. Připravuje stanoviska a organizuje aktivity (viz postranní menu v levé části stránky), aby zajistil, že orgány EU zohlední názory organizované občanské společnosti a že iniciativy prováděné v rámci Zelené dohody budou v souladu s aktuální hospodářskou, sociální a občanskou situací.

Vzhledem k její průřezové a všezahrnující povaze se v EHSV Zelenou dohodu pro Evropu zabývají všechny sekce i CCMI.

Displaying 61 - 70 of 96

Pages

Opinion
přijatá stanoviska on 18/09/2020
Odkaz: 
TEN/706-EESC-2020

stanovisko EHSV: Between a trans-European super grid and local energy islands – the right mix of decentralised solutions and centralised structures for an economically, socially and ecologically sustainable energy transition

Opinion
přijatá stanoviska on 18/09/2020
Odkaz: 
NAT/794-EESC-2020

stanovisko EHSV: Digitalisation and Sustainability – status quo and need for action in civil society perspective (Exploratory opinion at the request of the German presidency)

Opinion
přijatá stanoviska on 18/09/2020
Odkaz: 
REX/532-EESC-2020

Key points

Global supply chains (GSC) are key and complex in economic activities across the world and in global trade. Economic growth, job creation and entrepreneurship are also contested by evidence of negative implications for working conditions as well as for sustainability in some supply chains.

The COVID-19 crisis has unveiled the serious downfalls related to highly fragmented and undiversified supply chains. It exposed the vulnerability of workers' health and safety, and it highlighted violations of human rights. Trade will have to play a key role in promoting a sustainable economic recovery. However, stronger instruments need to deliver on a socially and environmentally responsible business, trade and investment agenda.

GSC need to become more resilient, diversified and responsible, and ambitious actions need to ensure they contribute to a fairer economic and social model, based on sustainability and decent work.

stanovisko EHSV: Sustainable supply chains and decent work in international trade (Exploratory opinion at the request of the German presidency)

Opinion
přijatá stanoviska on 18/09/2020
Odkaz: 
CCMI/176-EESC-2020

Securing sustainable access to raw materials, including metals, industrial minerals and construction raw materials, and particularly Critical Raw Materials (CRM), is of high importance for the EU economy. However, the EU is confronted with a number of technological and environmental challenges along the entire production value chain of primary and secondary raw materials.

stanovisko EHSV: Digital Mining in Europe: New solutions for the sustainable production of raw materials (own-initiative opinion)

Opinion
přijatá stanoviska on 18/09/2020
Odkaz: 
NAT/791-EESC-2020-EESC-2020-01349

This opinion deals with three of four megatrends at the heart of the new Commission priorities: climate change, biodiversity loss and globalisation. While the European Green Deal will result in higher environmental standards with, for instance, stricter climate change targets, it is important that all Free Trade Agreements (FTAs) are not undermining these improvements by contributing to deforestation or biodiversity loss in other countries. As one of the world's largest importer of energy, agricultural goods and raw materials, the EU has contributed to deforestation and biodiversity loss in other countries.

stanovisko EHSV: Compatibility of EU trade policy with the European Green Deal (own-initiative opinion)

Opinion
přijatá stanoviska on 18/09/2020
Odkaz: 
TEN/707-EESC-2020

The health, economic and social crisis of COVID-19 has intensified the severity of the affordable housing crisis that Member States have been facing for years, particularly for homeless people, overcrowded households, residents of working class neighbourhoods and seasonal workers and immigrants – victims of housing conditions that have directly affected the infection rate in society. Although housing policy remains the competence of the Member States, the shortage of decent and affordable housing in the European Union requires a European action plan on housing that includes a comprehensive set of measures, which are easy for people to understand, to help Member States, regions and cities in Europe to sustainably boost the supply of social and affordable housing and effectively combat homelessness.

stanovisko EHSV: Universal access to housing that is decent, sustainable and affordable over the long term

Pages