Zelená dohoda pro Evropu

This page is also available in:

Evropská komise 11. prosince 2019 zahájila Zelenou dohodu pro Evropu, jíž posílila odhodlání EU řešit problémy způsobené změnou klimatu a životního prostředí, což je definiční úkol této generace. Jejím cílem je transformovat EU na moderní a konkurenceschopnou ekonomiku účinně využívající zdroje a zajistit:

 • nulové čisté emise skleníkových plynů do roku 2050,
 • přerušení vazby mezi hospodářským růstem a využíváním zdrojů,
 • neopomenutí žádného jednotlivce ani žádného místa.

V zájmu naplnění Zelené dohody pro Evropu provádí EU komplexní balíček iniciativ včetně politických a legislativních návrhů a rozvoje a modernizace finančních nástrojů.

EHSV vyzývá k realizaci „Zelené a sociální dohody“, přičemž zdůrazňuje úzkou provázanost Zelené dohody se sociální spravedlností. Je nezbytné vyslechnout názory všech zúčastněných stran s cílem prosazovat udržitelné a konkurenceschopné podniky budoucnosti ve zdravém prostředí.

V Zelené dohodě pro Evropu se klade velký důraz na investice a financování ekologické a udržitelné transformace. Zelená dohoda je pro Evropu záchrannou vestou po pandemii COVID-19. Na financování Zelené dohody pro Evropu je určena třetina z celkových investic ve výši 1,8 bilionu eur v rámci plánu na podporu oživení NextGenerationEU a sedmiletého rozpočtu EU. Cílem tohoto posílení možností financování je přeměnit krizi v příležitost pro transformaci v zájmu budoucnosti Evropy.

EHSV má při monitorování provádění iniciativ a opatření této dohody zásadní roli. Připravuje stanoviska a organizuje aktivity (viz postranní menu v levé části stránky), aby zajistil, že orgány EU zohlední názory organizované občanské společnosti a že iniciativy prováděné v rámci Zelené dohody budou v souladu s aktuální hospodářskou, sociální a občanskou situací.

Vzhledem k její průřezové a všezahrnující povaze se v EHSV Zelenou dohodu pro Evropu zabývají všechny sekce i CCMI.

 • Adopted on 09/06/2021 - Bureau decision date: 01/12/2020
  Reference
  TEN/728-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  France
  Diversity Europe - GR III
  Croatia
  EESC opinion: Evaluation – 2011 White Paper on Transport
 • Adopted on 09/06/2021 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Reference
  INT/903-EESC-2020-01-01
  (Germany

  In its own-initiative opinion, the EESC examines the extent to which existing EU company law currently serves as an "expedient" for the politically-desirable Green Deal and which gaps still need to be closed, in particular regarding corporate social responsibility obligations. The opinion aims at following-up on the European Commission's initiative on due diligence and broadening the debate on sustainable corporate governance interlinking the social, environmental and economic dimensions.

  EESC opinion: No Green Deal without a Social Deal
 • Adopted on 27/04/2021 - Bureau decision date: 01/12/2020
  Reference
  TEN/729-EESC-2020-01-01
  (Sweden
  Workers - GR II
  Germany
  EESC opinion: Strategy for sustainable and smart mobility
 • Adopted on 27/04/2021
  Reference
  SOC/665-EESC-2020
  Diversity Europe - GR III
  Greece

  The opinion, presenting EESC's position on the four proposals of the Health package published by the European  Commission in November 2020, supports and welcomes these initiatives but draws the attention on some elements.

  • The EU and Member States should ensure that everyone has equal access to quality, well staffed, well equipped health and social services. This is particularly important in the context of the COVID-19 pandemic which has deepened existing inequalities.
  • Special attention in future EU policies should be given to healthcare workers and the need to improve working conditions, including pay, recruitment and retention, as well as their health and safety.
  • The new EU health package should be combined with the roll-out of the European Pillar of Social Rights (EPSR), particularly its principles 12, 16, 17 and 18 and the Action Plan on the EPSR. It should also be part of achieving Sustainable Development Goal (SDG) 3.
  EESC opinion: Building a European Health Union
 • Adopted on 27/04/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Reference
  TEN/726-EESC-2020-01-01
  Employers - GR I
  Poland
  EESC opinion: Offshore Renewable Energy Strategy
 • Adopted on 26/04/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Reference
  CCMI/185-EESC-2021
  Diversity Europe - GR III
  Cyprus
  (Italy
 • Adopted on 24/03/2021 - Bureau decision date: 01/12/2020
  Reference
  TEN/732-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  France
  EESC opinion: Revision of the TEN-E Regulation guidelines
 • Adopted on 24/03/2021
  Reference
  SOC/664-EESC-2020-01-01
  EESC opinion: Adequate minimum wages directive
 • Adopted on 24/03/2021 - Bureau decision date: 01/12/2020
  Reference
  CCMI/178-EESC-2021-01-01
  Employers - GR I
  France
  (France

  Batteries placed on the EU market should become sustainable, high-performing and safe all along their entire life cycle. This means batteries that are produced with the lowest possible environmental impact, using materials obtained in full respect of human rights as well as social and ecological standards. Batteries have to be long-lasting and safe, and at the end of their life, they should be repurposed, remanufactured or recycled, feeding valuable materials back into the economy.

  EESC opinion: Sustainability requirements for batteries in the EU
 • Adopted on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Reference
  TEN/727-EESC-2020-01-01
  (Sweden
  EESC opinion: The Single European Railway area