Europejski Zielony Ład

This page is also available in:

Dnia 11 grudnia 2019 r. Komisja Europejska zainicjowała Europejski Zielony Ład, potwierdzając tym samym zaangażowanie UE w walkę z zagrożeniami dla klimatu i środowiska, będącymi głównymi wyzwaniami naszego pokolenia. Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest przekształcenie UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, w której:

 • do 2050 r. zostanie osiągnięty zerowy poziom emisji netto gazów cieplarnianych;
 • wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych;
 • żadna osoba i żaden region nie będą pozostawione w tyle.

Aby zrealizować Europejski Zielony Ład, Unia wdraża kompleksowy pakiet inicjatyw, w tym wnioski polityczne i ustawodawcze oraz instrumenty finansowe na rzecz rozwoju i modernizacji.

EKES apelował o zielony i społeczny ład, podkreślając ścisły związek między Zielonym Ładem a sprawiedliwością społeczną. Trzeba wysłuchać wszystkich zainteresowanych stron, aby w przyszłości móc wspierać zrównoważone i konkurencyjne przedsiębiorstwa w zdrowym środowisku.

W Europejskim Zielonym Ładzie położono duży nacisk na inwestycje i finansowanie zielonej i zrównoważonej transformacji. Zielony Ład to także sposób Europy na wyjście z pandemii COVID-19. Europejski Zielony Ład będzie finansowany ze środków stanowiących jedną trzecią kwoty 1,8 bln EUR przeznaczonej na inwestycje w ramach planu odbudowy NextGenerationEU oraz ze środków pochodzących z siedmioletniego budżetu UE. To zwiększenie możliwości finansowania ma na celu przekształcenie kryzysu w szansę na transformację dla przyszłości Europy.

EKES odgrywa główną rolę w monitorowaniu wdrażania inicjatyw i działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. EKES przygotowuje opinie i podejmuje działania (zob. menu po lewej stronie), aby poglądy zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego były brane pod uwagę przez instytucje UE, a inicjatywy Zielonego Ładu były spójne z lokalnymi warunkami gospodarczymi, społecznymi oraz realiami obywatelskimi.

Ze względu na przekrojowy i kompleksowy charakter Europejski Zielony Ład obejmuje zakres tematyczny wszystkich sekcji EKES-u i CCMI.

 • Adopted on 17/01/2024 - Bureau decision date: 11/07/2023
  Sygnatura
  INT/1043-EESC-2023-03693-00-00-AC-TRA
  Employers - GR I
  Germany
  Civil Society Organisations - GR III
  Belgium
  Plenary session number
  584
  -

  The Belgian presidency of the Council of the European Union asked the EESC to provide their insights on the rethinking of the internal market in light of the acceleration of the Union’s twin transitions towards a green and digital economy and on crafting a European Industrial Strategy that positions industries as the backbone of Europe's economy.

  EESC opinion: Developing a new European strategy for the Internal Market: helping our businesses to meet technological, social, environmental and competition challenges
 • Adopted on 25/10/2023 - Bureau decision date: 25/04/2023
  Sygnatura
  NAT/908-EESC-2023
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  582
  -

  EESC opinion NAT/908 - Plants produced by new genomic techniques.

  EESC opinion: Plants produced by new genomic techniques
 • Adopted on 13/07/2023 - Bureau decision date: 13/12/2022
  Sygnatura
  NAT/890-EESC-2023-01-01
  Employers - GR I
  Spain
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  580
  -

  This exploratory opinion will be an opportunity to follow up on the EESC work on sustainable food systems, address the causes of obesity as the social determinant of health and provide recommendations for promoting healthier and sustainable diets, healthy lifestyle habits and protection of vulnerable children to feed into the work of the Spanish presidency.

  EESC opinion: Measures to reduce child obesity
 • Adopted on 22/02/2023 - Bureau decision date: 20/09/2022
  Sygnatura
  NAT/877-EESC-2022
  Civil Society Organisations - GR III
  Bulgaria
  Plenary session number
  576
  -
  EESC opinion: Review of the Urban Wastewater Treatment Directive
 • Adopted on 22/02/2023 - Bureau decision date: 20/09/2022
  Sygnatura
  NAT/878-EESC-2022
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  576
  -
  EESC opinion: Integrated water management – revised lists of surface and groundwater pollutants
 • Adopted on 22/02/2023 - Bureau decision date: 20/09/2022
  Sygnatura
  NAT/879-EESC-2022
  Civil Society Organisations - GR III
  Lithuania
  Plenary session number
  576
  -
  EESC opinion: Revision of EU ambient air quality legislation
 • Adopted on 14/12/2022 - Bureau decision date: 14/07/2022
  Sygnatura
  NAT/873-EESC-2022
  Workers - GR II
  Germany
  Plenary session number
  574
  -

  Considering the extent of the food security crisis and the urgency to address the issue of excessive commodity speculation, the aim of this own-initiative opinion is to analyse the current situation in more detail; gather experts' views on the impacts of commodity speculation on food price increases and food security worldwide; and provide civil society's recommendations on policy measures that are needed to address excessive price speculation and increase market transparency.

  EESC opinion: Food price crisis: the role of speculation and concrete proposals for action in the aftermath of the Ukraine war
 • Adopted on 21/09/2022 - Bureau decision date: 22/02/2022
  Sygnatura
  NAT/864-EESC-2022-01-01
  Workers - GR II
  Czech Republic
  EESC opinion: Social dialogue within the green transition
 • Adopted on 15/06/2022 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Sygnatura
  NAT/847-EESC-2022
  Civil Society Organisations - GR III
  Lithuania

  The current F-gas Regulation 517/2014 intends to reduce the EU’s F-gas emissions by two-thirds by 2030 compared with 2014 levels. At EU level, F-gases currently account for 2.5 % of total greenhouse gas emissions. In line with the Climate Law, the new F-gas proposal will contribute to reducing emissions by at least 55% by 2030 and making Europe climate-neutral by 2050.

  EESC opinion: Revision of the F-gas regulation
 • Adopted on 15/06/2022 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Sygnatura
  NAT/848-EESC-2022

  The ‘REFIT’ evaluation concluded that while the current Regulation was generally fit for purpose, it could be better aligned with the European Green Deal and its design could be slightly improved. In this context, the proposal aims to replace the ODS Regulation, while maintaining a strict level of control.

  EESC opinion: Revision of the ozone depleting substances regulation