Oběhové hospodářství

This page is also available in

Přechod na oběhové hospodářství je jedním z hlavních témat programu EHSV, neboť je možným řešením boje proti klimatické krizi a ochrany naší planety. Jde o skvělou příležitost pro občanskou společnost, která může pomoci:

  • zvyšovat konkurenceschopnost evropského průmyslu,
  • podporovat udržitelný hospodářský růst,
  • vytvářet nová pracovní místa.

Model výroby a spotřeby spočívající v získávání, výrobě a vyhazování, jenž v našich ekonomikách stále převažuje, nejen že vede k plýtvání zdroji, ale také oslabuje boj proti změně klimatu. Na rozdíl od lineárního hospodářství spočívá koncepce oběhového hospodářství v regeneraci a obnově se zaměřením na vytváření a zachování hospodářské hodnoty, díky čemuž se vypořádává s globálními problémy v oblasti životního prostředí, jako jsou změna klimatu, úbytek biologické rozmanitosti a znečištění, a zároveň přináší ekonomické výhody.

Dobrou zprávou je, že přechod k oběhovému hospodářství již prakticky probíhá. Zúčastněné strany z řad občanské společnosti, včetně podniků, odborů, akademické obce a znalostních společenství, organizací mládeže i nevládních organizací a dalších zájmových skupin, vytvářejí a zavádějí na místní a regionální úrovni mnoho iniciativ v oblasti oběhového hospodářství. Nejlepší možností, jak může Evropa urychlit přechod k oběhovému hospodářství, je stimulovat řešení, jež budou v souladu s principy oběhovosti, a vedoucí postavení příslušných zúčastněných stran.

V roce 2017 byla proto vytvořena Evropská platforma zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství, což je společná iniciativa EHSV a Evropské komise, s cílem sdružovat komunitu zainteresovanou v oběhovém hospodářství v Evropě. Platforma řízená zúčastněnými stranami podporuje přechod Evropy k oběhovému hospodářství pomocí podpory dialogu, sdílení znalostí a výměny osvědčených postupů.

Displaying 1 - 10 of 76

Pages

Opinion
přijatá stanoviska on 13/07/2023
Odkaz: 
NAT/891-EESC-2023
Plenární zasedání: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

stanovisko EHSV: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"

Opinion
přijatá stanoviska on 27/04/2023
Odkaz: 
NAT/886-EESC-2022
Plenární zasedání: 
578 -
Apr 26, 2023 Apr 27, 2023

stanovisko EHSV: Policy framework for bio-based, biodegradable and compostable plastics

Opinion
přijatá stanoviska on 27/04/2023
Odkaz: 
NAT/854-EESC-2022
Plenární zasedání: 
578 -
Apr 26, 2023 Apr 27, 2023

stanovisko EHSV: Revision of Directive 94/62/EC on Packaging and Packaging Waste

Opinion
přijatá stanoviska on 13/07/2022
Odkaz: 
NAT/851-EESC-2022

The Sustainable Products Initiative (SPI) package aims to make every aspect of the design, production, use and sale of products placed on the EU market more environmentally-friendly and circular to deliver on the sustainability and climate objectives. The proposals of the package will introduce a new era where sustainable products become the norm as well as Europe's resource independence.

stanovisko EHSV: Sustainable products initiative, including Eco-design Directive

Opinion
přijatá stanoviska on 09/06/2021
Odkaz: 
INT/903-EESC-2020

In its own-initiative opinion, the EESC examines the extent to which existing EU company law currently serves as an "expedient" for the politically-desirable Green Deal and which gaps still need to be closed, in particular regarding corporate social responsibility obligations. The opinion aims at following-up on the European Commission's initiative on due diligence and broadening the debate on sustainable corporate governance interlinking the social, environmental and economic dimensions.

stanovisko EHSV: No Green Deal without a Social Deal

Opinion
přijatá stanoviska on 16/09/2020
Odkaz: 
INT/898-EESC-2020

Europe is embarking on a transition towards climate neutrality and digital leadership. European businesses can lead the way as we enter this new age, as they has done in the past.

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are essential to Europe’s competitiveness and prosperity. Based on the new SME Strategy, the EU will support SMEs by:

  • encouraging innovation through new funding and digital innovation hubs as part of the sustainable and digital transitions;
  • cutting red tape by reducing barriers within the Single Market and opening up access to finance;
  • allowing better access to finance by setting up an SME Initial Public Offering Fund (with investments channelled through a new private-public fund) and the ESCALAR initiative (a mechanism to boost the size of venture capital funds and attract more private investment).

stanovisko EHSV: SME strategy

Downloads: 

• Position paper "Strengthening SMEs: Way Forward to a Dedicated SME Strategy"

Pages