Oběhové hospodářství

This page is also available in:

Přechod na oběhové hospodářství je jedním z hlavních témat programu EHSV, neboť je možným řešením boje proti klimatické krizi a ochrany naší planety. Jde o skvělou příležitost pro občanskou společnost, která může pomoci:

 • zvyšovat konkurenceschopnost evropského průmyslu,
 • podporovat udržitelný hospodářský růst,
 • vytvářet nová pracovní místa.

Model výroby a spotřeby spočívající v získávání, výrobě a vyhazování, jenž v našich ekonomikách stále převažuje, nejen že vede k plýtvání zdroji, ale také oslabuje boj proti změně klimatu. Na rozdíl od lineárního hospodářství spočívá koncepce oběhového hospodářství v regeneraci a obnově se zaměřením na vytváření a zachování hospodářské hodnoty, díky čemuž se vypořádává s globálními problémy v oblasti životního prostředí, jako jsou změna klimatu, úbytek biologické rozmanitosti a znečištění, a zároveň přináší ekonomické výhody.

Dobrou zprávou je, že přechod k oběhovému hospodářství již prakticky probíhá. Zúčastněné strany z řad občanské společnosti, včetně podniků, odborů, akademické obce a znalostních společenství, organizací mládeže i nevládních organizací a dalších zájmových skupin, vytvářejí a zavádějí na místní a regionální úrovni mnoho iniciativ v oblasti oběhového hospodářství. Nejlepší možností, jak může Evropa urychlit přechod k oběhovému hospodářství, je stimulovat řešení, jež budou v souladu s principy oběhovosti, a vedoucí postavení příslušných zúčastněných stran.

V roce 2017 byla proto vytvořena Evropská platforma zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství, což je společná iniciativa EHSV a Evropské komise, s cílem sdružovat komunitu zainteresovanou v oběhovém hospodářství v Evropě. Platforma řízená zúčastněnými stranami podporuje přechod Evropy k oběhovému hospodářství pomocí podpory dialogu, sdílení znalostí a výměny osvědčených postupů.

 • přijatá stanoviska on 14/02/2024 - Bureau decision date: 23/01/2023
  Odkaz
  NAT/894-EESC-2023
  Employers - GR I
  Hungary
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  585
  -

  Microplastics are persistent, very mobile, and hard to remove from nature. Microplastics are widespread in the world and in the human body, and a cause of growing concerns. Plastic pellets are found in water and soil, including agricultural lands, and harm ecosystems and biodiversity. Plastic pellets are the one of the largest sources of unintentional microplastic pollution.

  For the first time, the European Commission proposes measures to prevent microplastic pollution from the unintentional release of plastic pellets.

  EESC opinion: Preventing plastic pellet losses to reduce microplastics pollution
 • přijatá stanoviska on 13/12/2023 - Bureau decision date: 25/01/2023
  Odkaz
  ECO/612-EESC-2023-2023-00848
  Civil Society Organisations - GR III
  Greece
  Plenary session number
  583
  -

  One of the main conclusions of the 8th Cohesion Report is that although cohesion and convergence among regions in the European Union has improved, there are still remaining gaps especially in less developed regions related with their territorial characteristics. EU islands, mountain areas and sparsely populated areas still face many challenges on their growth and income and disparities exist.

  In these regions, there are still a lot of gaps in terms of employment and investment, social exclusion is evident and gender disparities have not diminished.

  EESC opinion: Main challenges faced by EU islands, and mountainous and sparsely populated areas
 • přijatá stanoviska on 25/10/2023 - Bureau decision date: 13/06/2023
  Odkaz
  NAT/912-EESC-2023
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland
  Plenary session number
  582
  -
  EESC opinion: Revised monitoring framework for the circular economy
 • přijatá stanoviska on 13/07/2023 - Bureau decision date: 25/01/2023
  Odkaz
  NAT/891-EESC-2023
  Employers - GR I
  Spain
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland
  Plenary session number
  580
  -
  EESC opinion: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"
 • přijatá stanoviska on 14/06/2023 - Bureau decision date: 23/01/2023
  Odkaz
  ECO/609-EESC-2023
  Workers - GR II
  Italy
  Employers - GR I
  Greece
  Plenary session number
  579
  -

  Since 2016, as requested by the Council, every second year the Commission publishes a report on the implementation of the existing macro-regional strategies (MRS). This is the fourth report, covering the period from mid-2020 to mid-2022. It assesses the state of play and progress on implementing the MRS and examines ways forward especially in the context of the war in Ukraine and the COVID-19 crisis. 

  EESC opinion: Implementation of EU macro-regional strategies
 • přijatá stanoviska on 14/06/2023 - Bureau decision date: 23/01/2023
  Odkaz
  ECO/610-EESC-2023
  Workers - GR II
  Lithuania
  Plenary session number
  579
  -

  The movement of skilled workers out of regions already suffering from lower economic development may further undermine the growth and development potential of these regions. Such a "brain drain" from vulnerable EU regions therefore may contribute to widening territorial disparities, going against the objective of territorial cohesion set out in Article 174 TFEU. Given the cross-border impact of such developments the Commission considers that action at EU level is necessary.

  EESC opinion: Harnessing talents in EU regions
 • přijatá stanoviska on 27/04/2023 - Bureau decision date: 25/10/2022
  Odkaz
  NAT/886-EESC-2022
  Employers - GR I
  Hungary
  Civil Society Organisations - GR III
  Italy
  Plenary session number
  578
  -
  EESC opinion: Policy framework for bio-based, biodegradable and compostable plastics
 • přijatá stanoviska on 27/04/2023 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Odkaz
  NAT/854-EESC-2022
  Civil Society Organisations - GR III
  Greece
  Plenary session number
  578
  -
  EESC opinion: Revision of Directive 94/62/EC on Packaging and Packaging Waste
 • přijatá stanoviska on 22/03/2023 - Bureau decision date: 25/10/2022
  Odkaz
  NAT/888-EESC-2022-01-01
  Employers - GR I
  France
  Plenary session number
  577
  -
  EESC opinion: EU strategy on fertilisers
 • přijatá stanoviska on 22/02/2023 - Bureau decision date: 20/09/2022
  Odkaz
  NAT/877-EESC-2022
  Civil Society Organisations - GR III
  Bulgaria
  Plenary session number
  576
  -
  EESC opinion: Review of the Urban Wastewater Treatment Directive