ES ir Turkijos jungtinis konsultacinis komitetas

ES ir Turkijos jungtinis konsultacinis komitetas (JKK) buvo įsteigtas 1995 m. ir jo įgaliojimai grindžiami ES ir Turkijos asociacijos susitarimu. Jam priklauso EESRK nariai ir Turkijos pilietinės visuomenės organizacijų (socialinių partnerių ir kitų pilietinės visuomenės organizacijų) atstovai.

Pagrindinis JKK tikslas – stebėti Turkijos pažangą siekiant narystės ES ir teikti rekomendacijas Turkijos vyriausybei ir ES institucijoms. JKK funkcija taip pat suteikia galimybę Turkijos pilietinės visuomenės organizacijoms susipažinti su konsultacijų procesu Europos Sąjungoje, o ES atstovams – su socialinėmis struktūromis ir Turkijos reformų ekonominiu ir socialiniu poveikiu.

JKK diskutuojama labai įvairiomis temomis, įskaitant Turkijos ir ES bendradarbiavimą skirtingose srityse, pavyzdžiui, migracijos, energetikos, mažųjų ir vidutinių įmonių ir profesinio mokymo. Neseniai JKK posėdžiuose buvo aptartos ES ir Turkijos muitų sąjungos modernizavimo, Turkijos regioninių skirtumų, neįgaliųjų integracijos į visuomenę, moterų užimtumo ir profesinių sąjungų teisių temos.