Zajednički savjetodavni odbor EU-a i Turske

Zajednički savjetodavni odbor EU-a i Turske (ZSO) osnovan je 1995. godine, a njegov mandat proizlazi iz Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Turske. Sastoji se od članova iz EGSO-a i iz organizacija civilnog društva (socijalnih partnera i drugih organizacija civilnog društva) iz Turske.

Glavna je svrha Savjetodavnog odbora pratiti napredak Turske na putu prema Europskoj uniji i usvajati preporuke koje se upućuju vladi Turske i institucijama EU-a. Još jedna uloga ZSO-a jest da predstavnicima turskih organizacija civilnog društva omogući da se upoznaju s postupkom savjetovanja u EU-u, kao i da predstavnicima EU-a omogući da se upoznaju sa socijalnim strukturama i gospodarskim i socijalnim učinkom reformi u Turskoj.

ZSO raspravlja o širokom rasponu tema, uključujući suradnju između Turske i EU-a u različitim područjima poput migracija, energetike, malog i srednjeg poduzetništva i strukovnog osposobljavanja. Neke od tema nedavnih sastanaka ZSO-a bile su unapređenje i modernizacija carinske unije između EU-a i Turske, regionalne razlike u Turskoj, socijalna integracija osoba s invaliditetom, žene i rad te sindikalna prava.