Comitetul consultativ mixt UE-Turcia

Comitetul consultativ mixt (CCM) UE-Turcia a fost înființat în 1995, iar mandatul său este acordat în temeiul Acordului de asociere UE-Turcia. Acesta este alcătuit din membri din partea CESE și din membri care reprezintă organizațiile societății civile (parteneri sociali și alte organizații ale societății civile) din Turcia.

Scopul principal al CCM este de a monitoriza drumul Turciei către UE și de a adopta recomandări în atenția Guvernului Turciei și a instituțiilor UE. De asemenea, rolul CCM este de a le permite reprezentanților organizațiilor societății civile turce să se familiarizeze cu procesul de consultare din UE, precum și de a da reprezentanților UE posibilitatea de a cunoaște mai bine structurile sociale și impactul economic și social al reformelor din Turcia.

CCM ia în discuție o gamă largă de subiecte, inclusiv cooperarea dintre Turcia și UE în diferite domenii, precum imigrația, energia, întreprinderile mici și mijlocii și formarea profesională. Printre subiectele recente ale reuniunilor CCM s-au numărat consolidarea și modernizarea uniunii vamale UE-Turcia, disparitățile regionale din Turcia, integrarea în societate a persoanelor cu handicap și ocuparea forței de muncă în rândul femeilor, precum și drepturile sindicale.