EU:n ja Turkin neuvoa-antava sekakomitea

EU:n ja Turkin neuvoa-antava sekakomitea perustettiin vuonna 1995. Sen toiminta perustuu EU:n ja Turkin väliseen assosiaatiosopimukseen. Sekakomiteassa on jäseniä ETSK:sta ja Turkin kansalaisyhteiskunnan organisaatioista (jotka edustavat työmarkkinaosapuolia ja muita kansalaisyhteiskunnan organisaatioita).

Neuvoa-antavan sekakomitean päätehtävänä on seurata Turkin etenemistä kohti EU:n jäsenyyttä ja antaa suosituksia Turkin hallitukselle ja EU:n toimielimille. Neuvoa-antavan sekakomitean tehtävänä on myös tarjota Turkin kansalaisyhteiskunnan organisaatioille tilaisuus tutustua EU:n kuulemisprosessiin ja antaa EU:n edustajille mahdollisuus tutustua Turkin yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja maassa tehtyjen uudistusten taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Neuvoa-antava sekakomitea keskustelee monista erilaisista aiheista, esimerkiksi Turkin ja EU:n välisestä yhteistyöstä eri aloilla, kuten muuttoliike, energia, pienet ja keskisuuret yritykset ja ammatillinen koulutus. Neuvoa-antavan sekakomitean äskettäin käsittelemiä aiheita ovat olleet EU:n ja Turkin tulliliiton tehostaminen ja ajanmukaistaminen, Turkin alueelliset erot, vammaisten integroiminen yhteiskuntaan, naiset ja työllisyys sekä ammattiyhdistysoikeudet.