Okrúhly stôl EÚ – Čína

This page is also available in

EHSV nadviazal a udržiava vzťahy s Čínskou hospodárskou a sociálnou radou od jej vzniku v roku 2001. V spoločnom vyhlásení predsedov oboch výborov, ktoré bolo schválené v Pekingu v júli 2002, sa dohodlo, že v záujme presadzovania hospodárskeho rozvoja a sociálneho pokroku v Číne a Európskej únii obe strany nadviažu konzultácie, dialóg a výskumnú činnosť v ekonomických a sociálnych otázkach spoločného záujmu, ako aj v otázkach týkajúcich sa ľudských práv a právneho štátu.

Okrúhly stôl

Na 9. summite EÚ – Čína, ktorý sa konal 9. septembra 2006 v Helsinkách, sa uznalo, že výmena názorov a spolupráca medzi EHSV a Čínskou hospodárskou a sociálnou radou tvoria neoddeliteľnú súčasť vzťahov EÚ s Čínou a podporilo sa vytvorenie pravidelných stretnutí za okrúhlym stolom s cieľom prispieť k obohateniu a rozvíjaniu strategického partnerstva medzi EÚ a Čínou. Prvé zasadnutie okrúhleho stola sa uskutočnilo v júni 2007 v Pekingu. Plní funkciu platformy dialógu medzi EÚ a Čínou.

Okrúhly stôl pozostáva z členov za každú stranu a spoločne mu predsedajú predseda EHSV a predseda Čínskej hospodárskej a sociálnej rady. Stretáva sa pravidelne aspoň raz ročne, a to striedavo v Číne a v EÚ. Pracuje na základe písomných príspevkov na spoločne vybraté témy, ktoré spravodajcovia predkladajú na diskusiu počas zasadnutí okrúhleho stola. Na konci každého zasadnutia okrúhleho stola sa prijíma spoločné vyhlásenie obsahujúce zhrnutie výsledkov rozhovorov, ktoré sa následne postupuje politickým orgánom v EÚ a Číne.

Kontaktná skupina EÚ – Čína

Kontaktná skupina, ktorá plní úlohu riadiaceho výboru okrúhleho stola, sa pravidelne stretáva s cieľom pripravovať zasadnutia okrúhleho stola a udržiavať kontakty s ostatnými inštitúciami EÚ.