EU:n ja Kiinan pyöreän pöydän ryhmä

This page is also available in

ETSK on luonut ja pitänyt yllä suhteita Kiinan talous- ja sosiaalineuvostoon (CESC) sen perustamisesta lähtien vuonna 2001. Pekingissä heinäkuussa 2002 hyväksytyssä, näiden kahden elimen puheenjohtajien yhteisessä julkilausumassa sovittiin, että molemmat osapuolet osallistuvat kuulemisiin, vuoropuheluihin ja tutkimuksiin, jotka liittyvät yhteistä etua koskeviin taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin sekä ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta koskeviin kysymyksiin, jotta voidaan edistää taloudellista ja sosiaalista kehitystä niin Kiinassa kuin Euroopan unionissa.

Pyöreän pöydän ryhmä

Helsingissä 9. syyskuuta 2006 järjestetyssä EU:n ja Kiinan yhdeksännessä huippukokouksessa todettiin, että ETSK:n ja Kiinan talous- ja sosiaalineuvoston välinen vaihtotoiminta ja yhteistyö on keskeinen osa EU:n ja Kiinan välisiä suhteita, ja kannustettiin perustamaan säännöllisesti kokoontuva pyöreän pöydän ryhmä, joka auttaisi rikastuttamaan ja kehittämään EU:n ja Kiinan välistä strategista kumppanuutta. Pyöreän pöydän ryhmän ensimmäinen kokous järjestettiin kesäkuussa 2007 Pekingissä. Ryhmä on siitä alkaen toiminut EU:n ja Kiinan vuoropuhelufoorumina.

Pyöreän pöydän ryhmässä on jäseniä kummaltakin puolelta. Ryhmässä johtavat puhetta ETSK:ta ja Kiinan talous- ja sosiaalineuvostoa edustavat puheenjohtajat. Pyöreän pöydän ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa. Kokoukset järjestetään vuorotellen Kiinassa ja EU:ssa. Ryhmä työskentelee yhteisesti valituista aiheista laadittavien kirjallisten selvitysten pohjalta. Esittelijät esittelevät selvitykset keskustelua varten pyöreän pöydän ryhmän kokouksissa. Keskustelujen tulokset tiivistävä yhteinen julkilausuma hyväksytään kunkin pyöreän pöydän ryhmän kokouksen päätteeksi ja toimitetaan sen jälkeen EU:n ja Kiinan poliittisille viranomaisille.

EU:n ja Kiinan yhteysryhmä

Yhteysryhmä toimii pyöreän pöydän ryhmän ohjauskomiteana, kokoontuu säännöllisesti valmistelemaan pyöreän pöydän ryhmän istuntoja ja pitää yhteyttä EU:n muihin toimielimiin.