Rundbordsdialogen EU/Kina

This page is also available in

EØSU har opbygget og vedligeholdt forbindelser med Kinas økonomiske og sociale råd, siden rådet blev etableret i 2001. I en fælles erklæring fra formændene, som blev godkendt i juli 2002 i Beijing, vedtog parterne, at de vil konsultere hinanden, indgå i en dialog og gennemføre undersøgelser af økonomiske og sociale spørgsmål af fælles interesse og om spørgsmål vedrørende menneskerettighederne og retsstatsforhold med det sigte at fremme den økonomiske udvikling og de sociale fremskridt i såvel Kina som Den Europæiske Union.

Rundbordsdialogen

På det 9. topmøde mellem EU og Kina, der blev afholdt i Helsinki den 9. september 2006, anerkendte man, at udveksling og samarbejde mellem EØSU og Kinas økonomiske og sociale råd udgør et væsentligt element i forbindelserne mellem EU og Kina, og anbefalingen var derfor at etablere en regelmæssig rundbordsdialog, der kunne bidrage til og udvikle det strategiske partnerskab mellem EU og Kina. I juni 2007 blev den første rundbordsdialog afholdt i Beijing. Siden da har den fungeret som en platform for dialog mellem EU og Kina.

Medlemmer fra hver side deltager i rundbordsdialogen, som ledes i fællesskab af EØSU's formand og formanden for Kinas økonomiske og sociale råd. Der afholdes regelmæssige møder, mindst en gang om året, skiftevis i Kina og EU. Udgangspunktet for drøftelserne er skriftlige indlæg om emner, der er blevet udvalgt i fællesskab, og som ordførerne fremlægger til diskussion på møderne. Ved slutningen af hvert rundbordsmøde vedtages en fælles erklæring med et resumé af udfaldet af drøftelserne, som efterfølgende fremsendes til de politiske myndigheder i EU og Kina.

Kontaktgruppen EU/Kina                                             

En kontaktgruppe, der fungerer som et styringsudvalg for rundbordsdialogen, mødes regelmæssigt for at forberede rundbordsmøderne. Den varetager desuden kontakterne til de øvrige EU-institutioner.