Okrogla miza EU-Kitajska

This page is also available in

EESO razvija in vzdržuje odnose s kitajskim ekonomsko-socialnim svetom že od njegove ustanovitve leta 2001. V skupni izjavi predsednikov, ki je bila potrjena julija 2002 v Pekingu, je bilo dogovorjeno, da se bosta obe strani vključili v posvetovanje, dialog in raziskave o gospodarskih in socialnih vprašanjih v skupnem interesu ter vprašanjih človekovih pravic in pravne države, da bi spodbudili gospodarski in socialni razvoj na Kitajskem in v Evropski uniji.

Okrogla miza

Na devetem srečanju na vrhu med EU in Kitajsko 9. septembra 2006 v Helsinkih je bilo ugotovljeno, da sta izmenjava in sodelovanje med EESO in kitajskim ekonomsko-socialnim svetom sestavni del odnosov med EU in Kitajsko, udeleženci pa so pozvali tudi k vzpostavitvi redne okrogle mize, ki bi pomagala poglobiti in razviti strateško partnerstvo med EU in Kitajsko. Prvi sestanek okrogle mize je bil junija 2007 v Pekingu. Odtlej deluje kot platforma za dialog med EU in Kitajsko.

Okroglo mizo sestavljajo člani z obeh strani, sopredsedujeta pa ji predsednika EESO in kitajskega ekonomsko-socialnega sveta. Sestaja se redno, vsaj enkrat na leto, in sicer izmenično na Kitajskem in v EU. Njeno delo temelji na pisnih prispevkih o skupaj izbranih temah, ki jih poročevalci predložijo za razpravo na njenih sestankih. Po koncu vsakega sestanka okrogle mize se sprejme skupna izjava, v kateri so povzeti rezultati pogovorov in ki se pozneje predloži političnim organom v EU in na Kitajskem.

Skupina za stike EU-Kitajska

Skupina za stike deluje kot usmerjevalni odbor za okroglo mizo. Redno se sestaja za pripravo sestankov okrogle mize in vzdržuje stike z drugimi institucijami EU.