ES un Ķīnas apaļā galda sarunas

EESK ir izveidojusi un uztur attiecības ar Ķīnas Ekonomikas un sociālo lietu padomi (CESC) kopš tās izveides 2001. gadā. Priekšsēdētāju kopīgajā deklarācijā, kas tika pieņemta 2002. gada jūlijā Pekinā, tika panākta vienošanās, ka abas puses iesaistīsies konsultācijās, dialogā un pētījumos par kopīgu interešu ekonomikas un sociālajiem jautājumiem, kā arī par jautājumiem saistībā ar cilvēktiesībām un tiesiskumu, lai veicinātu ekonomikas attīstību un sociālo progresu gan Ķīnā, gan Eiropas Savienībā.

Apaļā galda sarunas

ES un Ķīnas 9. samitā, kas notika 2006. gada 9. septembrī Helsinkos, tika atzīts, ka informācijas apmaiņa un sadarbība starp EESK un Ķīnas Ekonomikas un sociālo lietu padomi ir ES un Ķīnas attiecību neatņemama daļa, un izskanēja ierosinājums rīkot regulāras apaļā galda sarunas, kas palīdzētu bagātināt un attīstīt ES un Ķīnas stratēģisko partnerību. Apaļā galda sarunu dalībnieku pirmā tikšanās notika 2007. gada jūnijā Pekinā. Kopš tā laika apaļais galds ir darbojies kā ES un Ķīnas dialoga platforma.

Apaļā galda sarunās piedalās locekļi no katras puses, un tās kopīgi vada EESK priekšsēdētājs un Ķīnas Ekonomikas un sociālo lietu padomes priekšsēdētājs. Sarunu dalībnieki tiekas regulāri, vismaz vienu reizi gadā, pārmaiņus Ķīnā un Eiropas Savienībā. Apaļā galda darbības pamatā ir rakstveida ieguldījumi par kopīgi izraudzītiem tematiem, ko ziņotāji apaļā galda sanāksmēs ierosinājuši apspriest. Katras apaļā galda sanāksmes noslēgumā tiek pieņemta kopīga deklarācija, kurā apkopoti sarunu rezultāti un kuru pēc tam iesniedz ES un Ķīnas politiskajām iestādēm.

ES un Ķīnas kontaktgrupa

Kontaktgrupa, kas darbojas kā apaļā galda sarunu koordinācijas komiteja, regulāri tiekas, lai sagatavotu apaļā galda sesiju, un uztur sakarus ar citām ES iestādēm.