Masa rotundă UE-China

This page is also available in

CESE a clădit și a menținut relații cu Consiliul economic și social din China (CESC), de la înființarea acestuia, în 2001. În Declarația comună a președinților celor două comitete, care a fost aprobată în iulie 2002, la Beijing, s-a convenit ca ambele părți să se angajeze într-o consultare, într-un dialog și în cercetări privind chestiuni economice și sociale de interes comun, precum și chestiuni legate de drepturile omului și de statul de drept, astfel încât să se promoveze dezvoltarea economică și progresul social în China și în Uniunea Europeană deopotrivă.

Masa rotundă

În cadrul celei de a 9-a reuniuni la nivel înalt între UE și China, care s-a desfășurat la Helsinki, la 9 septembrie 2006, s-a recunoscut faptul că schimburile și cooperarea dintre CESE și CESC formează o parte integrantă a relației UE-China și s-a încurajat organizarea unei mese rotunde periodice, care să contribuie la îmbogățirea și dezvoltarea parteneriatului strategic UE-China. În iunie 2007, a avut loc la Beijing o primă întrunire a mesei rotunde. Din acel moment, ea a avut rolul de platformă de dialog între UE și China.

Masa rotundă cuprinde un număr de membri pentru fiecare parte și este prezidată în comun de președinții CESE și CESC. Aceasta se întrunește periodic, cel puțin o dată pe an, alternativ, în China și în UE. Activitatea ei se desfășoară pe baza contribuțiilor scrise pe subiecte selectate în comun, prezentate de către raportori spre discuție în cadrul reuniunilor mesei rotunde. O declarație comună, care rezumă rezultatele discuțiilor, este adoptată la încheierea fiecărei reuniuni a mesei rotunde și este transmisă ulterior autorităților politice din UE și din China.

Grupul de contact UE-China

Un grup de contact, care acționează în calitate de comitet director al mesei rotunde, se întrunește în mod regulat pentru a pregăti sesiunile mesei rotunde și a menține contactele cu alte instituții ale UE.