Okrugli stol EU-a i Kine

This page is also available in

EGSO gradi i održava odnose s Kineskim gospodarskim i socijalnim vijećem (CESC) od njegova osnutka 2001. godine. U zajedničkoj izjavi predsjednika, usvojenoj u srpnju 2002. godine u Pekingu, dogovoreno je da će se obje strane uključiti u savjetovanja, dijalog i istraživanja o gospodarskim i socijalnim pitanjima od zajedničkog interesa, kao i o pitanjima povezanima s ljudskim pravima i vladavinom prava, u cilju promicanja gospodarskog razvoja i društvenog napretka kako u Kini tako i u Europskoj uniji.

Okrugli stol

Na 9. sastanku na vrhu između EU-a i Kine održanom 9. rujna 2006. u Helsinkiju prepoznato je da je razmjena i suradnja između EGSO-a i CESC-a sastavni dio odnosa EU-a i Kine te je iznesen poziv na uspostavu redovitog Okruglog stola kako bi se obogatilo i razvijalo strateško partnerstvo između EU-a i Kine. U lipnju 2007. godine u Pekingu je održan prvi sastanak Okruglog stola, koji od tada djeluje kao platforma za dijalog između EU-a i Kine.

Sastoji se od članova s obiju strana, a njime supredsjedaju predsjednici EGSO-a i CESC-a. Sastaje se redovito, a najmanje jednom godišnje, naizmjence u Kini i u EU-u. Djeluje na temelju pisanih doprinosa o zajednički odabranim temama koje na sastancima Okruglog stola za raspravu predlažu izvjestitelji. Potkraj svakog sastanka Okruglog stola usvaja se zajednička izjava sa sažetim pregledom ishoda pregovora, koja se zatim prosljeđuje političkim tijelima u EU-u i Kini.

Kontaktna skupina EU-a i Kine

Kontaktna skupina djeluje kao upravljački odbor Okruglog stola, redovito se sastaje kako bi pripremila sastanke Okruglog stola te održava kontakte s drugim institucijama EU-a.