Rundabordskonferensen EU–Kina

This page is also available in

EESK har byggt upp och upprätthållit förbindelser med Kinas ekonomiska och sociala råd (CESC) ända sedan detta inrättades 2001. I den gemensamma förklaringen från ordförandena, som antogs i Peking i juli 2002, kom man överens om att båda sidor skulle delta i samråd, dialog och forskning om ekonomiska och sociala frågor av ömsesidigt intresse, liksom frågor som rör mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, i syfte att främja ekonomisk utveckling och sociala framsteg i både Kina och EU.

Rundabordskonferensen

Vid det nionde toppmötet mellan EU och Kina, som hölls i Helsingfors den 9 september 2006, noterades det att utbytet och samarbetet mellan EESK och CESC utgör en integrerad del av förbindelserna mellan EU och Kina och man uppmuntrade till en regelbunden rundabordskonferens för att bidra till att berika och utveckla det strategiska partnerskapet mellan EU och Kina. I juni 2007 hölls rundabordskonferensens första sammanträde i Peking. Den har fungerat som en plattform för dialog mellan EU och Kina ända sedan dess.

Rundabordskonferensen består av medlemmar från båda sidor och leds gemensamt av ordförandena för EESK och CESC. Den sammanträder regelbundet, minst en gång om året, varannan gång i Kina och varannan gång i EU. Den fungerar på grundval av skriftliga bidrag i frågor som parterna valt ut tillsammans och som ska läggas fram för diskussion av föredragande under rundabordskonferensens sammanträden. I slutet av varje sammanträde i rundabordskonferensen antas en gemensam förklaring som sammanfattar resultaten av samtalen och som sedan läggs fram för de politiska myndigheterna i EU och i Kina.

Kontaktgruppen med Kina

En kontaktgrupp fungerar som styrkommitté för rundabordskonferensen och sammanträder regelbundet för att förbereda rundabordskonferensens sammanträden och upprätthålla kontakterna med andra EU-institutioner.