EU–Kína kerekasztal

This page is also available in

Az EGSZB a Kínai Gazdasági és Szociális Tanáccsal ez utóbbi 2001. évi megalakulásakor épített ki és azóta tart fenn kapcsolatokat. A két bizottság elnökének a 2002 júliusában, Pekingben elfogadott közös nyilatkozata tartalmazta azt a megállapodást, hogy a két oldal a gazdasági fejlődés és a társadalmi haladás Kínában és az Európai Unióban történő előmozdítása céljából konzultációt, párbeszédet és kutatásokat indít a kölcsönös érdeklődésre számot tartó gazdasági és társadalmi kérdések, valamint az emberi jogokhoz és jogállamisághoz kapcsolódó kérdések témájában.

A kerekasztal

A 2006. szeptember 9-én Helsinkiben megtartott 9. EU–Kína csúcs elismerte, hogy az EGSZB és a Kínai Gazdasági és Szociális Tanács közötti cserekapcsolatok és együttműködés az EU és Kína közötti kapcsolatok szerves részét képezik, és az EU és Kína közötti stratégiai partnerség gazdagítása és fejlesztése érdekében ösztönözte egy rendszeres kerekasztal létrehozását. 2007 júniusában Pekingben megtartották az első kerekasztalt. A kerekasztal azóta is az EU és Kína közötti párbeszéd egyik platformjaként szolgál.

A kerekasztal munkájában mindkét oldalról részt vesznek tagok, két társelnöke pedig az EGSZB, illetve a kínai GSZB elnöke. A kerekasztal rendszeresen, évente legalább egyszer összeül, felváltva Kínában, illetve az EU-ban. Munkáját a közösen kiválasztott témákra vonatkozó írásbeli hozzászólások alapján végzi, amelyeket a kerekasztalülések előadói bocsátanak vitára. Minden kerekasztal-találkozó befejezésekor a megbeszélések eredményeit összegző közös nyilatkozatot fogadnak el, majd nyújtanak be az uniós és a kínai politikai hatóságoknak.

Az EU–Kína kapcsolattartó csoport

A kerekasztal irányítóbizottságaként eljáró kapcsolattartó csoport rendszeresen összeül, hogy előkészítse a kerekasztalüléseket, és kapcsolatot tart fenn egyéb uniós intézményekkel.