Príspevok predsedu skupiny Zamestnávatelia Stefana Malliu

Zamestnávatelia EÚ vítajú dohodu o brexite a srdečne blahoželajú negociačnému tímu Európskej komisie pod majstrovským vedením Michela Barniera. Než sa podnikom podarí preniknúť do tajov 1 200-stranovej zmluvy o obchode, požadujú čas na prispôsobenie sa, ktorý by im pomohol zvládnuť túto mimoriadne náročnú úlohu.

Európski zamestnávatelia vítajú skutočnosť, že sa dosiahol riadený brexit a zachovala sa integrita jednotného trhu. Aj keď sa na tovar, s ktorým sa obchoduje, neukladajú žiadne clá ani reštriktívne kvóty, celý rad nových colných a regulačných kontrol vrátane pravidiel pôvodu a prísnych požiadaviek na miestny obsah povedie k byrokracii, ktorá môže spomaliť všetky postupy, a dodávateľským reťazcom chvíľu potrvá, kým sa prispôsobia novej realite. 

Preto podniky potrebujú adaptačné obdobie na dosiahnutie súladu so zmenami. Na podporu všetkých podnikov, najmä MSP, pri vykonávaní dohody je potrebné vytvoriť výkonný systém, ako napríklad SOLVIT pre brexit.

Zároveň je zrejmé, že sa treba vrátiť k rokovaciemu stolu s cieľom zahrnúť sektor služieb do dohody, zabezpečiť plynulý tok údajov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a zaručiť vzájomné uznávanie kvalifikácií.

Ak chceme, aby EÚ a Spojené kráľovstvo zostali naďalej úzko prepojené, musíme pokračovať v prehlbovaní našich vzťahov. Spojené kráľovstvo nikdy nemôže byť len nejakou obyčajnou treťou krajinou. Dohoda musí byť spoľahlivou platformou pre budúcu spoluprácu v mnohých oblastiach, ktoré majú veľký vplyv na naše konkurenčné prostredie, od zmeny klímy po digitálnu transformáciu, výskum, inovácie a normy. Táto dohoda je však len záverečnou etapou nového začiatku.

Občianska spoločnosť a najmä zamestnávatelia musia bojovať za to, aby obchodné cesty zostali otvorené a aby sa vytvorila stabilná štruktúra, ktorá to umožní. (dv/kr)