Brexitakkoord: bedrijven hebben aanpassingsperiode nodig

Verklaring door Stefano Mallia, voorzitter van de groep Werkgevers van het EESC

De Europese werkgevers zijn ingenomen met het brexitakkoord en betuigen hun hartelijke dank aan het onderhandelingsteam van de Europese Commissie, onder de uitstekende leiding van Michel Barnier. Nu bedrijven zich door het 1 200 bladzijden dikke handelsverdrag moeten worstelen, dringen zij evenwel aan op een aanpassingsperiode die hen in staat moet stellen om het grondig te bestuderen.

De Europese werkgevers juichen toe dat het tot een ordelijke brexit is gekomen en dat de integriteit van de interne markt gewaarborgd is gebleven. Maar – ook al zijn douanerechten of restrictieve quota voor verhandelde goederen uitgebleven – de vele nieuwe douane- en regelgevingscontroles, met inbegrip van oorsprongsregels en strenge localcontentvereisten, zullen administratieve rompslomp met zich meebrengen, processen vertragen en een aanpassingsperiode voor toeleveringsketens vergen. 

Daardoor hebben bedrijven behoefte aan een aanpassingsperiode om zich op de nieuwe situatie in te stellen. Om alle bedrijven, en kleine en middelgrote ondernemingen in het bijzonder, ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van het akkoord, moet een solide systeem op poten worden gezet, zoals een SOLVIT voor de brexit.

Tegelijkertijd is er de duidelijke behoefte om verdere onderhandelingen aan te vatten om het akkoord uit te breiden tot de dienstensector, een vlotte datastroom tussen de EU en het VK te waarborgen en de wederzijdse erkenning van kwalificaties te regelen.

Als we willen dat Europa en het VK nauw verbonden blijven, moeten we aan onze relatie blijven werken. Het VK kan nooit zomaar een derde land zijn. Het akkoord moet een solide basis bieden voor toekomstige samenwerking op een aantal gebieden die een grote impact hebben op onze concurrentieomgeving, variërend van klimaatverandering en digitale transformatie tot onderzoek, innovatie en normen. Dit akkoord is in feite dus pas het begin.

Het maatschappelijk middenveld en de werkgevers in het bijzonder moeten alles in het werk stellen om de handelskanalen open te houden en daarvoor een stevige structuur te creëren. (dv/kr)