Podcast „The Grassroots View“ (Perspektíva miestnej úrovne) rozbieha svoju druhú sezónu. Prvý diel bude venovaný viacročnému finančnému rámcu (VFR). Aké plusy a mínusy zahŕňa táto dlho očakávaná dohoda nám prezradia naši štyria hostia.

Podcast „The Grassroots View“ (Perspektíva miestnej úrovne) rozbieha svoju druhú sezónu. Prvý diel bude venovaný viacročnému finančnému rámcu (VFR). Aké plusy a mínusy zahŕňa táto dlho očakávaná ...Viac

Podcast „The Grassroots View“ (Perspektíva miestnej úrovne) rozbieha svoju druhú sezónu. Prvý diel bude venovaný viacročnému finančnému rámcu (VFR). Aké plusy a mínusy zahŕňa táto dlho očakávaná dohoda nám prezradia naši štyria hostia.

Europoslanec Jan Olbrycht, ktorý bol spoluspravodajcom Európskeho parlamentu pre VRF, vysvetľuje, prečo boli rokovania také náročné, a vyzdvihuje význam nového programu v oblasti zdravia EU4Health. Predseda sekcie ECO v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore Stefano Palmieri vníma VFR ako príležitosť na modernizáciu európskeho hospodárskeho a sociálneho systému. Jeho víziu pre občiansku spoločnosť dokresľuje členka riadiaceho výboru organizácie Civil Society Europe Gabriella Civico a novinárka a členka nadácie Res Publica Zsuzsanna Szabó. Všetci traja majú podobné obavy v súvislosti s vlastnými zdrojmi EÚ a slabinami nového mechanizmu podmienenosti financovania dodržiavaním zásad právneho štátu.

Menej