Изказване на Стефано Малия, председател на група „Работодатели“ на ЕИСК

Работодателите от ЕС приветстват споразумението за Брексит и сърдечно поздравяват преговарящия екип на Европейската комисия, вещо ръководен от Мишел Барние. Тъй като предприятията се опитват да разберат търговския договор от 1 200 страници, те призовават за период на приспособяване, който да им помогне да преодолеят този труден етап на научаване.

Европейските работодатели приветстват осъществяването на организирано излизане на Обединеното кралство от ЕС и запазването на целостта на единния пазар. Въпреки това, макар търгуваните стоки да не подлежат на мита и ограничителни квоти, редица нови митнически и регулаторни проверки, включително правила за произход и строги изисквания, свързани със съдържанието на местни съставки, ще създадат административна тежест и могат да забавят процесите, а на веригите на доставки ще е нужно известно време, за да се приспособят към новата реалност. 

Поради това предприятията се нуждаят от период на приспособяване, за да се приведат в съответствие с тези промени. За да се подкрепят всички предприятия, и особено МСП, през целия период на прилагане на споразумението е необходимо да се въведе високоефективна система, като например „СОЛВИТ за БРЕКСИТ“.

Същевременно е налице ясна нужда от възобновяване на преговорите, за да се включи секторът на услугите в споразумението, да се осигури безпрепятственото движение на данни между ЕС и Обединеното кралство и да се гарантира взаимното признаване на квалификациите.

Ако искаме Европа и Обединеното кралство да останат тясно свързани, трябва да продължим да поддържаме нашите отношения. Обединеното кралство никога няма да бъде просто само една трета държава, като другите. Споразумението трябва да осигури солидна основа за бъдещо сътрудничество в редица области, които имат решаващо въздействие върху нашата конкурентна среда — от изменението на климата до цифровата трансформация, научните изследвания и иновациите и стандартите. Но това предизвикателство е само краят на началото.

Гражданското общество и работодателите трябва да се борят, за да поддържат каналите за търговия отворени и да изградят стабилна структура, която да позволи това да се случи. (dv/kr)