Ráiteas ó Stefano Mallia, Uachtarán Ghrúpa na bhFostóirí in CESE

Tá fáilte curtha ag fostóirí an Aontais Eorpaigh roimh chomhaontú Brexit agus tréaslaíonn siad go mór le foireann chaibidlíochta an Choimisiúin Eorpaigh, faoi stiúir Michel Barnier, a threoraigh na cainteanna go paiteanta. Agus gnólachtaí ar a ndícheall ag iarraidh ciall a bhaint as an gconradh trádála 1,200 leathanach, tá tréimhse ar leith iarrtha acu chun cuidiú leo ar a gcuar géar foghlama.

Tá fostóirí na hEorpa sásta go bhfuil Brexit ordúil bainte amach agus go bhfuil sláine an mhargaidh aonair sábháilte. Mar sin féin, fiú mura dtoibhítear aon taraifí nó mura bhforchuirtear cuótaí sriantacha ar earraí a thrádáiltear, beidh rómhaorlathas i gceist. Beidh sraith iomlán seiceálacha custaim agus rialála nua i bhfeidhm, lena n-áirítear rialacha tionscnaimh agus ceanglais dhiana maidir le hábhar áitiúil, dʼfhéadfaí moill a chur ar na próisis, agus is de réir a chéile a rachaidh slabhraí soláthair i dtaithí ar na rialacha nua. 

Seo an fáth a bhfuil tréimhse de dhíth ar ghnólachtaí le dul i dtaithí ar na hathruithe sin. Chun tacú le gach gnólacht, go háirithe fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna), trí chur chun feidhme an chomhaontaithe, ní mór córas tromshaothair ar nós SOLVIT le haghaidh BREXIT a bhunú.

Ag an am céanna, is léir go gcaithfimid dul ar ais chuig an mbord caibidlíochta chun earnáil na seirbhísí a chur san áireamh sa mhargadh, go gcaithfimid sreabhadh réidh sonraí a chinntiú idir AE agus an Ríocht Aontaithe agus go gcaithfimid aitheantas frithpháirteach cailíochtaí a chinntiú ar an dá thaobh.

Má theastaíonn uainn go gcothófar an dlúthchaidreamh atá ann idir an Eoraip agus an Ríocht Aontaithe, ní mór dúinn leanúint den chaidreamh sin a chothú. Ní gnáth-thríú tír a bheidh sa Ríocht Aontaithe go deo. Ní mór don chomhaontú a bheith ina ardán daingean don chomhar amach anseo i roinnt réimsí a bhfuil tionchar mór acu ar an timpeallacht iomaíoch, lena n-áirítear réimsí amhail an t-athrú aeráide, an claochlú digiteach, taighde agus nuálaíocht agus caighdeáin. Ach níl sa chomhaontú seo ach deireadh ré amháin agus tús ré eile.

Ní mór don tsochaí shibhialta agus dʼfhostóirí, go háirithe, troid chun na bealaí trádála a choinneáil ar oscailt agus chun struchtúr fónta a thógáil a ligfidh dó sin tarlú. (dv/kr)