Prohlášení předsedy skupiny Zaměstnavatelé v EHSV Stefana Mallii

Zaměstnavatelé v EU vítají dohodu o brexitu a vysoce oceňují práci týmu vyjednavačů Evropské komise, který tak mistrně vedl Michel Barnier. Podnikatelé se nyní snaží seznámit s obsahem této obchodní smlouvy, která má na 1 200 stran, a proto požadují, aby jim byl dán čas, a mohli se tak s tímto nelehkým úkolem náležitě vypořádat.

Evropští zaměstnavatelé vítají skutečnost, že se podařilo dosáhnout spořádaného vystoupení a byla zachována integrita jednotného trhu. Nicméně i přesto, že na obchodované zboží nebudou uvalena žádná cla ani omezující kvóty, povede celá řada nových celních a regulačních kontrol, včetně pravidel původu a přísných požadavků na místní obsah, k byrokracii, která může celý proces zpomalit, a dodavatelským řetězcům bude určitou dobu trvat, než se těmto novým podmínkám přizpůsobí. 

Podniky proto potřebují čas, aby se mohly na tyto změny připravit. Je zapotřebí vytvořit vysoce účinný systém, jako například SOLVIT for BREXIT, který by pomáhal všem podnikům, a zejména těm malým a středním, s prováděním této dohody.

Zároveň je zcela jasně nezbytné vrátit se k jednacímu stolu a zahrnout do dohody odvětví služeb, zajistit plynulý tok údajů mezi EU a Spojeným královstvím a zaručit vzájemné uznávání kvalifikací.

Chceme-li, aby si Evropa a Spojené království byly i nadále blízké, musíme na našem vztahu pracovat. Spojené království nikdy nemůže být jen jednou z mnoha třetích zemí. Dohoda o brexitu musí poskytovat pevný základ pro budoucí spolupráci v celé řadě oblastí, které mají zásadní vliv na konkurenční prostředí v EU, ať už jde o změnu klimatu, digitální transformaci, výzkum a inovace či normy. Uzavření této dohody však představuje teprve první krok.

Občanská společnost, a především zaměstnavatelé musí usilovat o to, aby zůstaly obchodní cesty otevřené a aby vznikl stabilní sytém, který to umožní. (dv/kr)