EESK Darba devēju grupas priekšsēdētāja Stefano Mallia paziņojums

ES darba devēji atzinīgi vērtē Brexit līgumu un pateicas Eiropas Komisijas sarunu grupai un tās prasmīgajam vadītājam Michel Barnier. Pašlaik uzņēmumi mēģina izprast 1200 lappuses biezo tirdzniecības līgumu un tāpēc aicina noteikt pielāgošanās periodu, lai varētu pabeigt apguves procesu.

Eiropas darba devēji ir gandarīti par to, ka ir izdevies veiksmīgi noslēgt Brexit līgumu un saglabāt vienotā tirgus viengabalainību. Lai gan nav paredzēti preču tirdzniecības tarifi un ierobežojošas kvotas, ir noteikta virkne jaunu muitas un regulatīvo pārbaužu, kas ietver izcelsmes noteikumus un stingrus noteikumus par vietējiem resursiem, kas palielinās birokrātiju un iespējams palēninās procesus, tāpēc piegādes ķēdēm būs vajadzīgs laiks, lai pielāgotos jaunajai realitātei. 

Līdz ar to uzņēmumiem ir vajadzīgs pārejas posms, lai pielāgotos pārmaiņām. Lai līguma īstenošanas saistībā atbalstītu visus uzņēmumus, īpaši MVU, ir jāizveido īpaši spēcīga sistēma, piemēram, Brexit paredzēta SOLVIT sistēma.

Vienlaikus ir skaidrs, ka jāatgriežas pie sarunu galda, lai līgumā iekļautu pakalpojumu nozari, nodrošinātu raitu datu plūsmu starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti un garantētu savstarpēju kvalifikācijas atzīšanu.

Ja mēs vēlamies saglabāt ciešas saiknes starp Eiropu un Apvienoto Karalisti, ir jāturpina darbs mūsu attiecību jomā. Nav iespējams, ka Apvienotā Karaliste vienkārši kļūtu par vēl vienu trešo valsti. Līgumam ir jākalpo par stabilu platformu turpmākai sadarbībai vairākās jomās, kuras spēcīgi ietekmē mūsu konkurētspējas vidi saistībā ar klimata pārmaiņām un digitālo transformāciju, pētniecību un inovāciju, kā arī ar standartiem. Tomēr šis līgums ir tikai sākuma beigas.

Pilsoniskai sabiedrībai un darba devējiem ir jārūpējas, lai tirdzniecības kanāli saglabātos atvērti un jāveido stabila struktūra, kurā tas būtu iespējams. (dv/kr)