Erklæring fra formanden for EØSU's Arbejdsgivergruppe, Stefano Mallia

Arbejdsgiverne i EU glæder sig over brexitaftalen og lykønsker varmt Kommissionens forhandlingsteam anført på mesterlig vis af Michel Barnier. Virksomhederne skal imidlertid nu til at forstå den 1.200 sider lange handelsaftale og anmoder derfor om en tilpasningsperiode til at hjælpe dem i denne stejle læringskurve.

De europæiske arbejdsgivere glæder sig over, at der er sikret et velordnet brexit, og at det indre markeds integritet er blevet bevaret. Men selvom der ikke opkræves told af eller pålægges restriktive kontingenter på varer, der handles, vil en lang række nye told- og lovgivningsmæssige kontroller, bl.a. vedrørende oprindelsesregler og strenge krav om lokalt indhold, skabe bureaukrati og muligvis forsinke processerne, og det vil tage tid for forsyningskæderne at tilpasse sig til den nye virkelighed. 

Derfor har virksomhederne brug for en tilpasningsperiode for at opfylde de nye regler. For at støtte alle virksomheder, især SMV'er, under indførelsen af aftalen er der nødt til at blive oprettet et omfattende system, som f.eks. et SOLVIT for BREXIT.

Der er på samme tid et tydeligt behov for at gå tilbage til forhandlingsbordet for at sikre, at servicesektoren omfattes af aftalen, at data kan flyde gnidningsløst mellem EU og Storbritannien, og at kvalifikationer vil blive gensidigt anerkendt.

Hvis vi ønsker, at EU og UK fortsat skal være tæt forbundet, må vi fortsætte med at arbejde på vores forhold. UK kan aldrig være blot et tredjeland. Aftalen er nødt til at være en solid platform for fremtidigt samarbejde på en række områder, der har stor betydning for vores konkurrencevilkår inden for alt lige fra klimaforandringerne og den digitale omstilling til forskning og innovation og standarder. Men aftalen er bare slutningen på begyndelsen.

Civilsamfundet og arbejdsgiverne må især kæmpe for at holde handelskanalerne åbne og opbygge en solid struktur, der gør dette muligt. (dv/kr)