Oświadczenie przewodniczącego Grupy Pracodawców EKES-u Stefana Mallii

Pracodawcy UE doceniają umowę brexitową i gorąco gratulują zespołowi negocjacyjnemu Komisji Europejskiej, którym mistrzowsko pokierował Michel Barnier. Przedsiębiorstwa starają się zgłębić 1200-stronicową umowę handlową i apelują o okres dostosowawczy, by móc szybko przyswoić nowe zawiłości.

Pracodawcy europejscy doceniają fakt, że udało się zapewnić uporządkowane wystąpienie Zjednoczonego Królestwa i że utrzymano integralność jednolitego rynku. Jednak nawet jeśli na towary będące przedmiotem handlu nie nałoży się ceł ani restrykcyjnych kontyngentów, dużym obciążeniem biurokratycznym będzie cały szereg nowych kontroli celnych i regulacyjnych, w tym reguł pochodzenia i rygorystycznych wymogów stosowania materiałów miejscowego pochodzenia. Może to spowolnić procesy, a dostosowanie się łańcuchów dostaw do nowych realiów będzie czasochłonne. 

Dlatego też przedsiębiorstwa potrzebują okresu na dostosowanie się do zmian. By podczas wdrażania umowy wesprzeć wszystkie przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP, należy stworzyć wytrzymały system taki jak SOLVIT dla brexitu.

Jednocześnie niezbędne jest wznowienie negocjacji w celu uwzględnienia w umowie sektora usług, zapewnienia sprawnego przepływu danych między UE a Zjednoczonym Królestwem oraz zagwarantowania wzajemnego uznawania kwalifikacji.

Jeżeli chcemy, by Europa i Zjednoczone Królestwo były nadal ściśle ze sobą powiązane, musimy w dalszym ciągu doskonalić nasze kontakty. Zjednoczone Królestwo nie może być po prostu kolejnym państwem trzecim. Umowa musi być solidną platformą przyszłej współpracy w wielu dziedzinach, które mają duży wpływ na nasze konkurencyjne środowisko, od zmiany klimatu po transformację cyfrową, badania naukowe, innowacje oraz normy. Niemniej umowa jest zaledwie zakończeniem początkowego etapu.

Społeczeństwo obywatelskie, a szczególnie pracodawcy muszą usilnie dążyć do zachowania otwartości kanałów handlowych, a także do zbudowania mocnej struktury, która to umożliwi. (dv/kr)