ETSK:n työnantajat-ryhmän puheenjohtajan Stefano Mallian julkilausuma

EU:n työnantajat ovat tyytyväisiä brexit-sopimukseen ja onnittelevat lämpimästi Michel Barnier’n kyvykkäästi johtamaa Euroopan komission neuvotteluryhmää. Yritysten on nyt saatava selko 1 200-sivuisen kauppasopimuksen seurauksista, ja ne tarvitsevat sopeutumisaikaa selvitäkseen jyrkästä oppimiskäyrästä.

Eurooppalaiset työnantajat suhtautuvat myönteisesti siihen, että brexit on toteutettu hallitusti ja että sisämarkkinoiden eheys on säilytetty. Vaikka tavarakaupassa ei peritä tulleja tai sovelleta rajoittavia kiintiöitä, lukuisat uudet tulli- ja sääntelytarkastukset, mukaan lukien alkuperäsäännöt ja tiukat paikallista sisältöä koskevat vaatimukset, aiheuttavat prosesseja mahdollisesti hidastavaa byrokratiaa ja toimitusketjut tarvitsevat jonkin verran aikaa uuteen todellisuuteen siirtymiseksi. 

Tämän vuoksi yritykset tarvitsevat sopeutumisaikaa muutosten omaksumista varten. Jotta kaikkia yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä, voidaan tukea sopimuksen täytäntöönpanossa, on perustettava SOLVITin kaltainen suorituskykyinen järjestelmä brexitiä varten.

Samalla on olemassa selkeä tarve palata neuvottelupöytään palvelualan sisällyttämiseksi sopimukseen, EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen sujuvan tiedonkulun varmistamiseksi ja tutkintojen vastavuoroisen tunnustamisen takaamiseksi.

Jos haluamme Euroopan ja Britannian tiiviiden yhteyksien jatkuvan, meidän on työstettävä suhdettamme. Britannia ei voi koskaan olla pelkkä kolmas maa. Sopimuksen on oltava vankka perusta tulevalle yhteistyölle useilla kilpailuympäristöömme merkittävällä tavalla vaikuttavilla aloilla, jotka ulottuvat ilmastonmuutoksesta digitalisaatioon, tutkimukseen ja innovointiin sekä standardeihin. Brexit-sopimus on kuitenkin vasta alkuvaiheen päätös.

Kansalaisyhteiskunnan ja erityisesti työnantajien on ponnisteltava pystyäkseen pitämään kaupan kanavat avoimina ja luomaan vakaan rakenteen tämän mahdollistamiseksi. (dv/kr)