Izjava predsednika skupine delodajalcev v EESO Stefana Mallie

Delodajalci EU pozdravljajo dogovor o brexitu in izrekajo priznanje pogajalski ekipi Evropske komisije, ki jo je izvrstno vodil Michel Barnier. Vendar pa podjetja pozivajo k prilagoditvenemu obdobju, da se seznanijo z določbami trgovinskega sporazuma na 1200 straneh in se pripravijo na nove razmere.

Evropski delodajalci pozdravljajo, da je bil dosežen urejen izstop Združenega kraljestva iz EU in da je bila ohranjena celovitost enotnega trga. Tudi če se ne odmerja carina in ne nalagajo omejevalne kvote za blago, s katerim se trguje, pa bodo s celo vrsto novih carinskih kontrol in kontrol izpolnjevanja predpisov, kot so pravila o poreklu in stroge zahteve glede lokalne vsebine, nastale birokratske ovire, ki bi lahko upočasnile postopke, dobavne verige pa bodo potrebovale nekaj časa, da se prilagodijo novim razmeram. 

Zato podjetja potrebujejo prilagoditveno obdobje, v katerem se lahko pripravijo na spremembe. Za podporo vsem podjetjem, zlasti MSP, pri uporabi sporazuma je treba vzpostaviti visoko zmogljiv sistem, neke vrste SOLVIT za BREXIT.

Obenem pa je treba obnoviti pogajanja, da bi v sporazum vključili storitveni sektor, zagotovili nemoten pretok podatkov med EU in Združenim kraljestvom ter zajamčili vzajemno priznavanje kvalifikacij.

Če želimo, da bosta Evropa in Združeno kraljestvo še naprej tesno povezana, si moramo za ta odnos prizadevati. Združeno kraljestvo za EU ne bo nikoli samo ena od tretjih držav. Sporazum mora biti trdna podlaga za prihodnje sodelovanje na številnih področjih, ki močno vplivajo na naše konkurenčno okolje, od podnebnih sprememb do digitalne preobrazbe, raziskav in inovacij ter standardov. Vendar je ta sporazum zgolj konec prvega poglavja v novih odnosih med EU in Združenim kraljestvom.

Civilna družba in še posebej delodajalci se morajo boriti za ohranitev odprtih trgovinskih poti in za vzpostavitev trdne strukture, ki to omogoča. (dv/kr)