Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühma esimehe Stefano Mallia avaldus

ELi tööandjad toetavad Brexiti kokkulepet ja õnnitlevad südamest Euroopa Komisjoni läbirääkimismeeskonda, mille eesotsas oli kindlakäeline Michel Barnier. Ettevõtjad püüavad hoomata 1200 leheküljelise kaubanduslepingu tähendust ja paluvad seetõttu kohanemisperioodi, mis aitaks neil uue olukorraga tutvuda.

Euroopa tööandjatel on heameel korrakohase Brexiti saavutamise ja ühtse turu terviklikkuse säilimise üle. Isegi kui kaupadele ei kehtestata tollimakse ega kvoodipiiranguid, kaasneb bürokraatia terve rea uute tolli- ja regulatiivsete kontrollide, sealhulgas päritolureeglite ja rangete kohaliku sisendi nõuete kontrolliga, mis võib aeglustada protsesse. Aeganõudev on ka tarneahelate kohanemine uue tegelikkusega. 

Just nende muutustega toimetulekuks vajavad ettevõtted kohanemisaega. Kõigi ettevõtete, eelkõige VKEde toetamiseks kokkuleppe rakendamisel tuleb luua tugev süsteem, näiteks Brexiti SOLVIT.

Samal ajal on selge, et tuleb naasta läbirääkimistelaua taha, et lisada kokkuleppesse teenuste sektor, tagada andmete sujuv liikumine ELi ja Ühendkuningriigi vahel ning kvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine.

Kui soovime Euroopa ja Ühendkuningriigi tihedaid sidemeid säilitada, peame suhete hoidmisel vaeva nägema. Ühendkuningriigist ei saa kunagi suvaline kolmas riik. Kokkulepe peab saama tulevase koostöö kindlaks aluseks mitmes meie konkurentsitingimusi tugevalt mõjutavas valdkonnas, ulatudes kliimamuutustest digiülemineku, teadusuuringute ja innovatsiooni ning standarditeni. Kuid see kokkulepe on tegelikult alles algus.

Eelkõige kodanikuühiskond ja tööandjad peavad võitlema avatud kaubanduskoridoride eest ja looma selleks vajaliku struktuuri. (dv/kr)