Stefano Mallia, az EGSZB Munkaadók csoportja elnökének írása

Az uniós munkaadók örülnek a brexit-megállapodásnak és gratulálnak az európai bizottsági tárgyalódelegációnak, illetve Michel Barnier-nek amiért ilyen mesterien vezette a megbeszéléseket. Közben a vállalkozások igyekeznek megérteni az 1200 oldalas kereskedelmi szerződést, és időt kérnek az új helyzethez való alkalmazkodáshoz. Egyben segítséget is várnak ehhez a nehéznek bizonyuló tanulási folyamathoz.

Az európai munkaadók örülnek, hogy rendezett brexitet sikerült tető alá hozni, és hogy sikerült megőrizni a belső piac integritását. Ugyanakkor, még ha nem is vetnek ki vámokat vagy korlátozó kvótákat a behozott vagy kivitt árukra, számos új vámügyi és szabályozási ellenőrzés lép majd életbe – például származási szabályok és szigorú helyi tartalmi követelmények –, amelyek bürokráciával járnak és adott esetben lelassítják majd a folyamatokat. Az ellátási láncoknak pedig időre lesz szükségük, hogy igazodjanak ehhez az új helyzethez. 

A vállalatoknak tehát alkalmazkodási időszakra van szükségük, hogy lépést tudjanak tartani a változásokkal. Ahhoz pedig, hogy segíthessük ebben a vállalkozásokat, egy időtálló rendszert, egyfajta brexittel kapcsolatos SOLVIT-ot kell létrehozni.

Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy vissza kell ülni a tárgyalóasztalhoz, hogy a szolgáltatási ágazat is bekerüljön a megállapodásba, és zökkenőmentes legyen az adatforgalom az EU és az Egyesült Királyság között, illetve garantált legyen a képesítések kölcsönös elismerése.

Amennyiben továbbra is szoros kapcsolatokat akarunk Európa és az Egyesült Királyság között, folytatnunk kell azok ápolását. Az Egyesült Királyság soha nem lehet egy egyszerű harmadik ország. A megállapodásnak szilárd platformnak kell lennie a jövőbeli együttműködéshez számos olyan területen, amelyek jelentős hatást gyakorolnak versenykörnyezetünkre, az éghajlatváltozástól kezdve a digitális átalakuláson át a kutatásig, az innovációig és a szabványokig. Ez a megállapodás azonban csak a kezdet.

A civil társadalomnak és különösen a munkaadóknak küzdeniük kell azért, hogy megmaradjanak a kereskedelmi csatornák, és hogy létrejöjjön egy ehhez szükséges szilárd struktúra. (dv/kr)