EESC Info

Pages

Displaying 11 - 20 of 56
marec 2020
 • Deň európskej iniciatívy občanov 2020: aktivisti žiadajú „zmysluplné“ zapojenie verejnosti do Konferencie o budúcnosti Európy
 • Európsky parlament musí trvať na silnom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027
 • Stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia na nasledujúce desaťročie: EÚ by mala zohrávať vedúcu úlohu pri presadzovaní progresívnych politík
 • Cieľom európskej Iniciatívy občanov „Eat ORIGINal!“ je odhaliť pôvod potravín
február 2020
 • Brexit: EHSV vzdal poctu odchádzajúcim britským členom: „Nelúčime sa navždy, priatelia!“
 • Skoncovať s klietkovým chovom
 • Podporujeme priority chorvátskeho predsedníctva Rady EÚ
 • Zelená budúcnosť: Európa musí ukázať cestu a byť príkladom
január 2020

V tomto čísle:

 • Čo sa skrýva za menom: boj proti rodovým rozdielom prostredníctvom toponymie
 • „Domáce násilie je spoločenský problém, nie súkromná záležitosť,“ tvrdí združenie NAIA
 • #mimmitkoodaa: infiltrácia do silne rodovo segregovaného odvetvia IT
 • Organizácia The Brussels Binder mení podobu panelových diskusií v Bruseli
január 2020

V tomto vydaní:

Andrew Caruana Galizia: „Spoločne sa musíme usilovať o to, aby sme zabezpečili dodržiavanie európskych hodnôt“

Výsledky konferencie COP25 znepokojujú EHSV

Luca Jahier: „Budúcnosť Afriky je budúcnosťou Európy“

EHSV žiada minimálne normy poistenia v nezamestnanosti v celej EÚ

december 2019

V tomto vydaní:

 • Brexit je len etapa, nie cieľ
 • Kultúra môže byť hnacou silou posilňovania EÚ
 • „Geostrategická a historická chyba“
 • Práva a občianstvo EÚ by nemali byť na predaj
október 2019
 • „Na dosiahnutie zmeny potrebujeme spájať svoje sily,“ hovorí európska ombudsmanka Emily O’Reillyová
 • Globálny pakt OSN o migrácii je plne v súlade s hodnotami EÚ
 • Ústrednou témou 13. seminára občianskej spoločnosti o médiách bola lepšia komunikácia o Európe
 • EHSV opakovane vyzýva na vytvorenie silnejšej štruktúry európskej menovej únie
august 2019

V tomto vydaní:

 • Fínske predsedníctvo Rady EÚ predstavilo svoj program – prioritou je udržateľnosť a blaho;
 • Spolupredseda kontaktnej skupiny EHSV Conny Reuter: „Sme tu, aby sme podporili občiansky dialóg progresívnej a inkluzívnej Európy.“;
 • Európske poľnohospodárstvo by sa malo vydať cestou agroekológie;
 • Obehové hospodárstvo: nastal čas využiť potenciál spotrebiteľov;
 • Bez silného európskeho odvetvia výroby batérií môžu výrobcovia áut opustiť EÚ
júl 2019

V tomto čísle:

 • Dni občianskej spoločnosti – opatrný optimizmus v súvislosti s udržateľnosťou demokracie v Európe
 • EHSV žiada sociálne spravodlivú transformáciu energetiky a stály dialóg s občanmi
 • Hlavný štart pretekov Tour de France – EHSV organizuje podujatie o čistej mobilite
 • Médiá by mali upustiť od charitatívneho prístupu k zdravotne postihnutým
jún 2019

V tomto čísle:

 • Boj proti antisemitizmu je zároveň bojom za demokratickú Európu založenú na hodnotách 
 • EHSV predkladá návrh na posilnenie prínosu MSP pre biohospodárstvo
 • Umelá inteligencia v Európe: na nikoho sa nesmie zabudnúť
 • Európska občianska spoločnosť požaduje politický záväzok dosiahnuť rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami
máj 2019

V tomto čísle:

 • „Treba ešte vynaložiť veľké úsilie na to, aby občania so zdravotným postihnutím v Európe schopní voliť“ – interview s Krzysztofom Paterom, členom EHSV
 • Na plenárnom zasadnutí EHSV sa zúčastnia propagátori európskej iniciatívy občanov „Stop extrémizmu“
 • EHSV podporuje akčný plán EÚ v oblasti dezinformácií

Pages