EESC Info

Pages

Displaying 31 - 40 of 58
júl 2018
 • EHSV chce pri príležitosti 60. výročia svojho vzniku podniknúť rozhodné a vizionárske kroky pre lepšiu Európu
 • „Priame platby sa smú vyplácať výlučne aktívnym poľnohospodárom,“ tvrdí EHSV a žiada osobitnú podporu mladých poľnohospodárov.
 • Európska únia nesmie pri rozvoji umelej inteligencie zabudnúť na svoje hodnoty, pripomínajú tvorcovia politík EÚ.
 • 27 recyklovaných fliaš na výrobu jedného trička
 • Cena pre občiansku spoločnosť za rok 2018 na tému Identita, európske hodnoty a kultúrne dedičstvo v Európe
máj 2018

tomto čísle:

 • rEUnaissance: nový predseda EHSV chce oživiť občiansku angažovanosť za udržateľnú Európu
 • Španielska členka Isabel Caño Aguilar zvolená za podpredsedníčku EHSV pre komunikáciu
 • Bulharská členka Milena Angelova je novou podpredsedníčkou EHSV pre rozpočet
 • Viac žien vo vedúcich funkciách v EHSV
 • Vedenie EHSV – nová organizačná štruktúra
máj 2018

V tomto čísle:

 • Prehodnoťme plasty: na zmenu správania je potrebný vhodný legislatívny rámec a schodné alternatívy
 • Deň európskej iniciatívy občanov – požiadavka na ich skutočné zapojenie
 • Kvalitná učňovská príprava v Európe: nech rozhodujú aj učni
 • Integrácia krajín západného Balkánu by mala zostať jednou z hlavných priorít EÚ
apríl 2018

In this issue:

 • Your Europe, Your Say 2018: Inspiring ideas for finding unity in diverse European culture
 • In the students' own words
 • Your Europe, Your Say – Fact and figures
apríl 2018

V tomto čísle:

 • EHSV podporuje plánovanú stratégiu pre umelú inteligenciu, ktorú načrtol komisár Ansip
 • EIO sa musí stať silným nástrojom participácie občanov
 • Čo nie je dovolené v reálnom svete, nesmie sa akceptovať ani vo virtuálnom
 • EHSV žiada zachovanie tempa implementácie bankovej únie
marec 2018

V tomto čísle:

 • Úloha Turecka v utečeneckej kríze je kľúčová, no existuje priestor na zlepšenie
 • EÚ musí podniknúť kroky v odvetví zdravotníckych technológií
 • EHSV bol pozvaný, aby sa zúčastnil na projekte Emanuela Macrona týkajúceho sa konzultácií s európskymi občanmi
február 2018

V tomto čísle:

 • EHSV žiada bezodkladne prijať návrh Komisie o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave
 • EHSV konzultuje s občianskou spoločnosťou kybernetickú bezpečnosť
 • Značka „Vyrobené v Európe“ musí mať rovnaké postavenie ako ostatní konkurenti na európskom trhu
január 2018

V tomto vydaní:

 • Cena EHSV pomôže otvoriť mnoho nových dverí, povedal zástupca víťazného projektu Discovering Hands
 • REvive Greece: Teraz sme dôveryhodným subjektom na získanie podpory súkromného sektora a spustenie reťazovej reakcie
 • DUO for a JOB: Je najvyšší čas konať, aby si vďaka práci každý našiel svoje miesto v spoločnosti
 • Progetto Quid: Cena pre občiansku spoločnosť nám poslúži ako odrazový mostík k Európe
 • Laundry ID: Inovácia musí vychádzať zo skutočných potrieb osôb závislých od pomoci
január 2018

V tomto vydaní:

 • Európska občianska spoločnosť oceňuje skutočné podnikanie a najlepších poskytovateľov kvalitného zamestnania
 • Politika a spoločnosť sú spoločne zodpovedné za boj proti radikalizácii mladých ľudí
 • EÚ potrebuje komplexnú potravinovú politiku

Pages