EESC Info

Pages

Displaying 31 - 40 of 63
január 2019
 • „Minulosť je dobrý učiteľ, musíme však napredovať“;
 • Bez migrantov je európsky hospodársky a sociálny model ohrozený, tvrdí EHSV;
 • Vykonávanie environmentálnych právnych predpisov EÚ sa musí stať prioritou;
 • Rumunské predsedníctvo Rady EÚ – nový začiatok pre európsky projekt.
január 2019
 • Tastes of Danube – lámaním chleba lámeme bariéry
 • Ženy, ktoré letia s labuťami – organizácia SWANS
 • Aria Nuova: kultúrne dedičstvo v službách sociálneho začlenenia
 • Balkans Beyond Borders: tvorivá sila mladých ľudí môže pomôcť zahojiť vojnové rany
 • Safe Passage: udržať nažive kultúru ľudských práv
november 2018
 • Člen Komisie Stylianides: rescEU je len prvou etapou zlepšovania mechanizmu civilnej ochrany
 • EHSV chce, aby bola občianska spoločnosť viac zapojená do vonkajšej činnosti EÚ
 • 40 % z rozpočtu EÚ by sa malo vyčleniť na boj proti zmene klímy
 • Silná, plne financovaná SPP je nevyhnutnosťou
október 2018
 • Projekty z 27 krajín, ktoré sa usilujú o Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za rok 2018;
 • EHSV sa zasadzuje za ambiciózny rozpočet EÚ najmenej 1,3 % HND;
 • Odstránením rodových rozdielov v digitálnej oblasti by sa európsky HDP zvýšil o 16 miliárd EUR;
 • Predpisy týkajúce sa spotrebiteľov by ich mali chrániť, a zároveň pomáhať obchodníkom, aby sa vyrovnali s ťažkosťami, ktoré prináša prudký rozmach elektronického obchodu v Európe;
 • Treba zakázať všetky nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci a chrániť všetkých aktérov.
august 2018
 • Cena pre občiansku spoločnosť za rok 2018: možnosť podávať prihlášky celé leto
 • Energetická transformácia: možný prínos pre regionálne hospodárstva Európy
 • Európa musí viac chrániť ženy so zdravotným postihnutím
 • Už žiadna ďalšia privatizácia vody, vyzýva EHSV
júl 2018
 • EHSV chce pri príležitosti 60. výročia svojho vzniku podniknúť rozhodné a vizionárske kroky pre lepšiu Európu
 • „Priame platby sa smú vyplácať výlučne aktívnym poľnohospodárom,“ tvrdí EHSV a žiada osobitnú podporu mladých poľnohospodárov.
 • Európska únia nesmie pri rozvoji umelej inteligencie zabudnúť na svoje hodnoty, pripomínajú tvorcovia politík EÚ.
 • 27 recyklovaných fliaš na výrobu jedného trička
 • Cena pre občiansku spoločnosť za rok 2018 na tému Identita, európske hodnoty a kultúrne dedičstvo v Európe
máj 2018

tomto čísle:

 • rEUnaissance: nový predseda EHSV chce oživiť občiansku angažovanosť za udržateľnú Európu
 • Španielska členka Isabel Caño Aguilar zvolená za podpredsedníčku EHSV pre komunikáciu
 • Bulharská členka Milena Angelova je novou podpredsedníčkou EHSV pre rozpočet
 • Viac žien vo vedúcich funkciách v EHSV
 • Vedenie EHSV – nová organizačná štruktúra
máj 2018

V tomto čísle:

 • Prehodnoťme plasty: na zmenu správania je potrebný vhodný legislatívny rámec a schodné alternatívy
 • Deň európskej iniciatívy občanov – požiadavka na ich skutočné zapojenie
 • Kvalitná učňovská príprava v Európe: nech rozhodujú aj učni
 • Integrácia krajín západného Balkánu by mala zostať jednou z hlavných priorít EÚ
apríl 2018

In this issue:

 • Your Europe, Your Say 2018: Inspiring ideas for finding unity in diverse European culture
 • In the students' own words
 • Your Europe, Your Say – Fact and figures
apríl 2018

V tomto čísle:

 • EHSV podporuje plánovanú stratégiu pre umelú inteligenciu, ktorú načrtol komisár Ansip
 • EIO sa musí stať silným nástrojom participácie občanov
 • Čo nie je dovolené v reálnom svete, nesmie sa akceptovať ani vo virtuálnom
 • EHSV žiada zachovanie tempa implementácie bankovej únie

Pages