EESC Info

  • EHSV rozbieha Cenu pre občiansku spoločnosť 2021 za opatrenia v oblasti klímy
  • Nová stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ je krokom vpred
  • EHSV podporuje silnú a inkluzívnu zdravotnú úniu EÚ
  • Vyhlásenie: Ako využiť dlho očakávanú príležitosť
  • #YEYS2021: Európska mladá generácia sa ujíma výzvy, ktorú predstavuje zmena klímy
  • Konferencia o budúcnosti Európy plne uznáva kľúčovú úlohu EHSV
  • EHSV sa zaoberá výzvami práce na diaľku
  • Je najvyšší čas zintenzívniť prijímanie európskych opatrení v spojitosti s politikami v oblasti zdravotného postihnutia
 • V tomto čísle:

  • Konferencia o budúcnosti Európy: EHSV je odhodlaný aktívne prispievať k úspechu konferencie
  • Nestačí, aby bola ekologická a digitálna, Európa budúcnosti musí byť aj demokratickejšia
  • EHSV požaduje jednoduchšie a spravodlivé zdaňovanie v EÚ aj mimo nej
  • EHSV sa zaväzuje významne prispieť k novým iniciatívam Komisie
  • Vedeli ste, že…? Zaujímavé fakty o víťazoch Ceny EHSV za občiansku solidaritu
  • Sledujte slávnostné odovzdávanie Ceny za občiansku solidaritu za rok 2020
  • Slovami víťazov: rozhovory so všetkými víťazmi


   

  • Nastal čas dať pojmu „komunita“ nový význam
  • EÚ bude pozorne sledovať uplatňovanie dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom
  • Z plenárneho zasadnutia EHSV: Chudoba v EÚ by sa do roku 2030 mohla znížiť o polovicu
  • Nový pakt o migrácii: „Pozor na detaily“
 • V tomto čísle:

  • EHSV privítal významnú írsku aktivistku za práva osôb so zdravotným postihnutím Sinéad Burke
  • EHSV s uspokojením konštatuje, že v rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 boli zohľadnené názory občianskej spoločnosti
  • #DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: je načase, aby naša demokracia dobehla technologický vývoj
  • Nový pakt EÚ o migrácii a azyle: premárnená príležitosť na potrebný nový začiatok
  • Európska platforma pre obehové hospodárstvo vstupuje do druhého funkčného obdobia s ambíciou zaradiť vyššiu rýchlosť
  • EHSV sa zameriava na nedostatky v oblasti integrácie migrantiek a detí migrantov
  • Prosperujúca, inkluzívna a udržateľná Európa stredobodom programu novej predsedníčky EHSV
  • Finančné prostriedky na obnovu a rozpočet nemožno zadržiavať!
 • V tomto čísle:

  • Christa Schweng z Rakúska zvolená do čela EHSV
  • Christa Schweng: „Občianska spoločnosť musí mať tiež slovo, ak chceme vytvoriť lepšiu Európu.“
  • Cillian Lohan: „Potrebujeme vedenie, ktorému môžeme dôverovať.“
  • Giulia Barbucci: „Je nevyhnutné zachovať zdravé a transparentné rozpočtové riadenie.“
  • Rekordný počet nových členiek a členov EHSV
 • V tomto čísle:

  • Začína sa nové funkčné obdobie EHSV, nových je vyše 40 % členov a členiek
  • Po demonštráciách mladých ľudí za ochranu klímy je čas prizvať ich k rokovaciemu stolu
  • EHSV sa vyjadruje k potrebe európskeho nástroja minimálneho príjmu
  • Pre európsky cestovný ruch je COVID-19 časovanou bombou
  • Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť musí zastaviť negatívny dosah krízy COVID-19 na ženy
  • Umelá inteligencia: Právne predpisy EÚ by mali stanoviť bezpečné hranice pre vysokorizikové aplikácie
  • Globálne otepľovanie: EHSV žiada nové daňové opatrenia na zníženie emisií CO2
  • Koronavírusová kríza: podľa EHSV by podniky v EÚ mali prehodnotiť svoje podnikateľské modely