EESC Info

 • V tomto vydaní:

  • Fínske predsedníctvo Rady EÚ predstavilo svoj program – prioritou je udržateľnosť a blaho;
  • Spolupredseda kontaktnej skupiny EHSV Conny Reuter: „Sme tu, aby sme podporili občiansky dialóg progresívnej a inkluzívnej Európy.“;
  • Európske poľnohospodárstvo by sa malo vydať cestou agroekológie;
  • Obehové hospodárstvo: nastal čas využiť potenciál spotrebiteľov;
  • Bez silného európskeho odvetvia výroby batérií môžu výrobcovia áut opustiť EÚ
 • V tomto čísle:

  • Dni občianskej spoločnosti – opatrný optimizmus v súvislosti s udržateľnosťou demokracie v Európe
  • EHSV žiada sociálne spravodlivú transformáciu energetiky a stály dialóg s občanmi
  • Hlavný štart pretekov Tour de France – EHSV organizuje podujatie o čistej mobilite
  • Médiá by mali upustiť od charitatívneho prístupu k zdravotne postihnutým
 • V tomto čísle:

  • Boj proti antisemitizmu je zároveň bojom za demokratickú Európu založenú na hodnotách 
  • EHSV predkladá návrh na posilnenie prínosu MSP pre biohospodárstvo
  • Umelá inteligencia v Európe: na nikoho sa nesmie zabudnúť
  • Európska občianska spoločnosť požaduje politický záväzok dosiahnuť rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami
 • V tomto čísle:

  • „Treba ešte vynaložiť veľké úsilie na to, aby občania so zdravotným postihnutím v Európe schopní voliť“ – interview s Krzysztofom Paterom, členom EHSV
  • Na plenárnom zasadnutí EHSV sa zúčastnia propagátori európskej iniciatívy občanov „Stop extrémizmu“
  • EHSV podporuje akčný plán EÚ v oblasti dezinformácií
  •  Mladí Európania chcú, aby vzdelávanie a sociálne médiá posilnili demokraciu a účasť občanov v EÚ
  • Podujatie Vaša Európa, váš názor je podľa jeho iniciátorky po desiatich rokoch dôležitejšie než kedykoľvek predtým
  • YEYS očami bývalých účastníkov: zážitok, ktorý ťa zmení
  • História YEYS v digitálnej podobe
 • V tomto čísle:

  • Aktivistka Greta Thunberg v EHSV: Bojujeme za budúcnosť každého z nás
  • EHSV hlasuje za dôstojný minimálny príjem podporovaný EÚ
  • Komisár Hogan v EHSV: Rozhodnutie o rozpočte pre SPP je teraz na spoluzákonodarcoch
 • Barnier at the EESC: The worst thing for Europe is silence
  • Michel Barnier v EHSV: „Najhoršie pre Európu je mlčať“
  • Brexit bez dohody ohrozuje životaschopnosť aeronautiky a chemického priemyslu
  • EHSV vyzýva na právne uznanie filantropických aktivít v EÚ
  • Občianska spoločnosť chce bližšie sledovať dohody EÚ o voľnom obchode
  • Tastes of Danube – lámaním chleba lámeme bariéry
  • Ženy, ktoré letia s labuťami – organizácia SWANS
  • Aria Nuova: kultúrne dedičstvo v službách sociálneho začlenenia
  • Balkans Beyond Borders: tvorivá sila mladých ľudí môže pomôcť zahojiť vojnové rany
  • Safe Passage: udržať nažive kultúru ľudských práv
  • „Minulosť je dobrý učiteľ, musíme však napredovať“;
  • Bez migrantov je európsky hospodársky a sociálny model ohrozený, tvrdí EHSV;
  • Vykonávanie environmentálnych právnych predpisov EÚ sa musí stať prioritou;
  • Rumunské predsedníctvo Rady EÚ – nový začiatok pre európsky projekt.
  • Člen Komisie Stylianides: rescEU je len prvou etapou zlepšovania mechanizmu civilnej ochrany
  • EHSV chce, aby bola občianska spoločnosť viac zapojená do vonkajšej činnosti EÚ
  • 40 % z rozpočtu EÚ by sa malo vyčleniť na boj proti zmene klímy
  • Silná, plne financovaná SPP je nevyhnutnosťou