Europejski Zielony Ład

This page is also available in:

Dnia 11 grudnia 2019 r. Komisja Europejska zainicjowała Europejski Zielony Ład, potwierdzając tym samym zaangażowanie UE w walkę z zagrożeniami dla klimatu i środowiska, będącymi głównymi wyzwaniami naszego pokolenia. Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest przekształcenie UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, w której:

 • do 2050 r. zostanie osiągnięty zerowy poziom emisji netto gazów cieplarnianych;
 • wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych;
 • żadna osoba i żaden region nie będą pozostawione w tyle.

Aby zrealizować Europejski Zielony Ład, Unia wdraża kompleksowy pakiet inicjatyw, w tym wnioski polityczne i ustawodawcze oraz instrumenty finansowe na rzecz rozwoju i modernizacji.

EKES apelował o zielony i społeczny ład, podkreślając ścisły związek między Zielonym Ładem a sprawiedliwością społeczną. Trzeba wysłuchać wszystkich zainteresowanych stron, aby w przyszłości móc wspierać zrównoważone i konkurencyjne przedsiębiorstwa w zdrowym środowisku.

W Europejskim Zielonym Ładzie położono duży nacisk na inwestycje i finansowanie zielonej i zrównoważonej transformacji. Zielony Ład to także sposób Europy na wyjście z pandemii COVID-19. Europejski Zielony Ład będzie finansowany ze środków stanowiących jedną trzecią kwoty 1,8 bln EUR przeznaczonej na inwestycje w ramach planu odbudowy NextGenerationEU oraz ze środków pochodzących z siedmioletniego budżetu UE. To zwiększenie możliwości finansowania ma na celu przekształcenie kryzysu w szansę na transformację dla przyszłości Europy.

EKES odgrywa główną rolę w monitorowaniu wdrażania inicjatyw i działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. EKES przygotowuje opinie i podejmuje działania (zob. menu po lewej stronie), aby poglądy zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego były brane pod uwagę przez instytucje UE, a inicjatywy Zielonego Ładu były spójne z lokalnymi warunkami gospodarczymi, społecznymi oraz realiami obywatelskimi.

Ze względu na przekrojowy i kompleksowy charakter Europejski Zielony Ład obejmuje zakres tematyczny wszystkich sekcji EKES-u i CCMI.

 • Conference on Professional Support for the EU Blue Deal

  Join us on 7 May 2024, when the Liberal Professions Category of the EESC proudly presents the 8th edition of the Day of Liberal Professions. The conference is open to the public. Registration is now closed. We invite you to follow live via webstreaming.

 • The Civil Society Organisations' Group will hold a thematic debate on the Nature Restoration Law during its meeting on 20 March 2024, from 12:00 to 13:00. You can follow the debate live via the streaming on this event page.

 • In the context of the upcoming European elections in June 2024, the high-level discussion at the NAT section meeting on 26 February will contribute to set the agenda of the new Commission. Building on previous EESC opinions and events on "The sustainable economy we need" and "Beyond GDP measures", the debate will feed into the own-initiative opinion on A Blueprint for a European Green and Social Deal, based on a wellbeing economy.

 • The event will present a grassroots and local government perspective on the European Green Deal, with ECOLISE and ICLEI Europe sharing insights into the handprint of community-led initiatives and local governments in addressing the planetary crisis. 

 • Extraordinary meeting of the Civil Society Organisations' Group

  Registration is now closed. We invite you to follow the conference via webstream.

 • The purpose of this hearing was to contribute to the EESC opinion and to the debate on the rethinking of the internal market in light of the acceleration of the twin transitions and on crafting a European Industrial Strategy that strenghen EU industries.

 • The sustainable economy we need - With Executive Vice-President Timmermans

  Following the success of the previous Youth Climate and Sustainability Round Tables, the EESC will host the fourth EU Youth Round Table on Tuesday 18 July, 10:30-11:30 CEST. Frans Timmermans, Executive Vice-President for the European Green Deal, will participate in the event and will engage with the youth representatives on the topic: the sustainable economy we need for a successful implementation of the European Green and Social Deal.

 • Extraordinary meeting of the Civil Society Organisations' Group in the framework of the Czech Presidency

  On 11 October 2022, the Civil Society Organisations' Group of the European Economic and Social Committee will hold a conference under the Czech Presidency of the Council of the EU in Ostrava, Czech Republic, on Reinventing the Moravian-Silesian Region in search of a socially just transition. This is an in-person event that will be streamed online.

 • How to speed up the Shift to Renewable Energy in Europe

  The Sustainable Development Observatory of  the European Economic and Social Committee (EESC) will host an online conference with the aim to assess the future development of photovoltaic systems and wind power plants and discuss how to build up the European renewable industry to avoid creating new dependencies. 

 • Extraordinary Workers' Group meeting

  The Workers' Group is organizing an extraordinary meeting in Prague focusing on the programme and priorities of the Czech EU Presidency and on the role of the social dialogue within the green transition.