Europese Green Deal

This page is also available in

Op 11 december 2019 lanceerde de Europese Commissie de Europese Green Deal, die een extra impuls geeft aan het vastberaden streven van de EU om klimaat- en milieugerelateerde uitdagingen aan te pakken; dat is de belangrijkste taak van deze generatie. Het doel van de Europese Green Deal is de EU om te vormen tot een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie die er garant voor staat dat:

  • er uiterlijk in 2050 geen sprake meer is van een netto-uitstoot van broeikasgassen;
  • de economische groei is losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen;
  • geen enkele persoon en geen enkele plaats wordt achtergelaten.

Voor de verwezenlijking van de Europese Green Deal voert de EU een uitgebreid pakket initiatieven uit, waaronder beleids- en wetgevingsvoorstellen en de ontwikkeling en modernisering van financieringsinstrumenten.

Onder verwijzing naar het nauwe verband tussen de Green Deal en sociale rechtvaardigheid dringt het EESC aan op een “Green and Social Deal”. Om ervoor te zorgen dat de duurzame en concurrerende bedrijven van morgen in een gezonde omgeving kunnen opereren is het van essentieel belang dat de stem van alle belanghebbenden wordt gehoord.

In de Europese Green Deal ligt de nadruk op investeringen en op de financiering van de groene en duurzame transitie. De Green Deal is Europa’s ontsnappingsroute uit de COVID-19-pandemie. De Green Deal wordt bekostigd door een derde van de 1,8 biljoen euro aan investeringen uit het herstelplan NextGenerationEU en de zevenjarige begroting van de EU. De bedoeling van al deze financieringsmogelijkheden is om de crisis aan te grijpen als een kans om de toekomst van Europa anders vorm te geven.

Het EESC speelt hierbij een cruciale rol: het houdt toezicht op de uitvoering van de initiatieven en maatregelen in het kader van de Europese Green Deal. Het EESC stelt adviezen op en organiseert activiteiten (zie het menu links op deze pagina) om ervoor te zorgen dat de EU-instellingen op de hoogte zijn van de standpunten van het maatschappelijk middenveld en dat de Green Deal-initiatieven stroken met de economische, sociale en maatschappelijke omstandigheden in het veld.

De Europese Green Deal is zo transversaal en allesomvattend dat alle afdelingen van het EESC en de CCMI zich ermee bezighouden.

Displaying 91 - 100 of 101

Pages

Event
How to speed up the Shift to Renewable Energy in Europe

The Sustainable Development Observatory of  the European Economic and Social Committee (EESC) will host an online conference with the aim to assess the future development of photovoltaic systems and wind power plants and discuss how to build up the European renewable industry to avoid creating new dependencies. 

04/11/2022
Event
Extraordinary Workers' Group meeting

The Workers' Group is organizing an extraordinary meeting in Prague focusing on the programme and priorities of the Czech EU Presidency and on the role of the social dialogue within the green transition.

11/10/2022
Event
The Moravian-Silesian Region as a testing ground

While the EU is increasing its ambitions under the "Fit for 55" package, Europe's coal regions in transition are facing unprecedented structural change, exacerbated by the major energy crisis resulting from Russia's invasion of Ukraine and the damage caused by the COVID -19 pandemic.

10/10/2022
Event
The EU as a driver of shared prosperity – civil society for an economy that works for people & the planet

While Europe and its societies are still in the grip of the COVID-19 pandemic and with the Conference on the Future of Europe in its closing stages, the EESC will be holding its annual Civil Society Days in March 2022.

15/03/2022 17/03/2022
Publication
Study
53 pages

This study identifies key barriers to accelerating the renovation rate in the residential building sector and to implementing the Minimum Energy Performance Standards (MEPS). It provides a summary of, and recommendations for, overcoming these obstacles. 

Published in: 
2022

Pages