Zelená dohoda pro Evropu

This page is also available in:

Evropská komise 11. prosince 2019 zahájila Zelenou dohodu pro Evropu, jíž posílila odhodlání EU řešit problémy způsobené změnou klimatu a životního prostředí, což je definiční úkol této generace. Jejím cílem je transformovat EU na moderní a konkurenceschopnou ekonomiku účinně využívající zdroje a zajistit:

 • nulové čisté emise skleníkových plynů do roku 2050,
 • přerušení vazby mezi hospodářským růstem a využíváním zdrojů,
 • neopomenutí žádného jednotlivce ani žádného místa.

V zájmu naplnění Zelené dohody pro Evropu provádí EU komplexní balíček iniciativ včetně politických a legislativních návrhů a rozvoje a modernizace finančních nástrojů.

EHSV vyzývá k realizaci „Zelené a sociální dohody“, přičemž zdůrazňuje úzkou provázanost Zelené dohody se sociální spravedlností. Je nezbytné vyslechnout názory všech zúčastněných stran s cílem prosazovat udržitelné a konkurenceschopné podniky budoucnosti ve zdravém prostředí.

V Zelené dohodě pro Evropu se klade velký důraz na investice a financování ekologické a udržitelné transformace. Zelená dohoda je pro Evropu záchrannou vestou po pandemii COVID-19. Na financování Zelené dohody pro Evropu je určena třetina z celkových investic ve výši 1,8 bilionu eur v rámci plánu na podporu oživení NextGenerationEU a sedmiletého rozpočtu EU. Cílem tohoto posílení možností financování je přeměnit krizi v příležitost pro transformaci v zájmu budoucnosti Evropy.

EHSV má při monitorování provádění iniciativ a opatření této dohody zásadní roli. Připravuje stanoviska a organizuje aktivity (viz postranní menu v levé části stránky), aby zajistil, že orgány EU zohlední názory organizované občanské společnosti a že iniciativy prováděné v rámci Zelené dohody budou v souladu s aktuální hospodářskou, sociální a občanskou situací.

Vzhledem k její průřezové a všezahrnující povaze se v EHSV Zelenou dohodu pro Evropu zabývají všechny sekce i CCMI.

 • Conference on Professional Support for the EU Blue Deal

  Join us on 7 May 2024, when the Liberal Professions Category of the EESC proudly presents the 8th edition of the Day of Liberal Professions. The conference is open to the public. Registration is now closed. We invite you to follow live via webstreaming.

 • The Civil Society Organisations' Group will hold a thematic debate on the Nature Restoration Law during its meeting on 20 March 2024, from 12:00 to 13:00. You can follow the debate live via the streaming on this event page.

 • In the context of the upcoming European elections in June 2024, the high-level discussion at the NAT section meeting on 26 February will contribute to set the agenda of the new Commission. Building on previous EESC opinions and events on "The sustainable economy we need" and "Beyond GDP measures", the debate will feed into the own-initiative opinion on A Blueprint for a European Green and Social Deal, based on a wellbeing economy.

 • The event will present a grassroots and local government perspective on the European Green Deal, with ECOLISE and ICLEI Europe sharing insights into the handprint of community-led initiatives and local governments in addressing the planetary crisis. 

 • Extraordinary meeting of the Civil Society Organisations' Group

  Registration is now closed. We invite you to follow the conference via webstream.

 • The purpose of this hearing was to contribute to the EESC opinion and to the debate on the rethinking of the internal market in light of the acceleration of the twin transitions and on crafting a European Industrial Strategy that strenghen EU industries.

 • The sustainable economy we need - With Executive Vice-President Timmermans

  Following the success of the previous Youth Climate and Sustainability Round Tables, the EESC will host the fourth EU Youth Round Table on Tuesday 18 July, 10:30-11:30 CEST. Frans Timmermans, Executive Vice-President for the European Green Deal, will participate in the event and will engage with the youth representatives on the topic: the sustainable economy we need for a successful implementation of the European Green and Social Deal.

 • Mimořádná schůze skupiny Organizace občanské společnosti

  V rámci českého předsednictví Rady EU uspořádá dne 11. října 2022 skupina Organizace občanské společnosti jako jedna ze tří skupin Evropského hospodářského a sociálního výboru v Ostravě konferenci na téma Hledání nové podoby Moravskoslezského kraje v zájmu zajištění sociálně spravedlivé transformace. Akce proběhne v prezenčním režimu a bude přenášena on-line.

 • How to speed up the Shift to Renewable Energy in Europe

  The Sustainable Development Observatory of  the European Economic and Social Committee (EESC) will host an online conference with the aim to assess the future development of photovoltaic systems and wind power plants and discuss how to build up the European renewable industry to avoid creating new dependencies. 

 • Extraordinary Workers' Group meeting

  The Workers' Group is organizing an extraordinary meeting in Prague focusing on the programme and priorities of the Czech EU Presidency and on the role of the social dialogue within the green transition.