AKV ja ELi järelevalvekomitee

This page is also available in

AKV (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigid) ja ELi järelevalvekomitee koosneb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetest ja AKV majanduslike ja sotsiaalsete huvirühmade esindajatest, kelle nimetavad ametisse rahvusvaheliste tööandjate, töötajate, põllumajandustootjate, tarbijate ja kooperatiivide organisatsioonid.

Nimetatud järelevalvekomitee, mis kohtub korrapäraselt, vastutab eri tegevuste organiseerimise eest AKV majanduslike ja sotsiaalsete huvirühmadega. Järelevalvekomitee juhib Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed Cotonou partnerluslepingu protokolli 1 artikli 4 kohaselt antud volituste täitmisel: „AKV ja ELi ettevõtjate ning ühiskondlike organisatsioonide nõupidamisi ja kohtumisi korraldab Euroopa Liidu Majandus- ja Sotsiaalkomitee“.

AKV ja ELi järelevalvekomitee vastutab ühtlasi suhete ja meetmete juhtimise eest üleaafrikalisel tasandil (Aafrika ja ELi majanduslike ja sotsiaalsete huvirühmade kohtumised ning suhted Aafrika Liidu majandus-, sotsiaal- ja kultuurikomiteega).

Downloads

Programme 2020-2023