Het follow-upcomité ACS-EU

This page is also available in

Het follow-upcomité ACS-EU bestaat uit EESC-leden en vertegenwoordigers van de sociaaleconomische belangengroepen uit de ACS-landen, waarvan de laatsten worden aangewezen door internationale organisaties van werkgevers, werknemers, landbouw, consumenten en coöperaties.

Dit follow-upcomité, dat regelmatig bijeenkomt, is verantwoordelijk voor het organiseren van verschillende activiteiten met de sociaaleconomische belangengroepen uit de ACS-landen. Het stuurt het EESC aan bij de uitvoering van het mandaat dat is verleend in het kader van protocol 1, artikel 4, van de Partnerschapsovereenkomst van Cotonou: "De overlegvergaderingen en vergaderingen van economische en sociale actoren van de ACS-Staten en de EU worden georganiseerd door het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie."

Het follow-upcomité EU-ACS is ook verantwoordelijk voor het leiden van de betrekkingen en activiteiten op pan-Afrikaans niveau (bijeenkomsten van sociaaleconomische belangengroepen uit Afrika en de EU en betrekkingen met het Sociaaleconomisch en Cultureel Comité van de Afrikaanse Unie).

Downloads

Programme 2020-2023