Opfølgningsudvalget AVS/EU

Opfølgningsudvalget EU/AVS består af EØSU-medlemmer og repræsentanter for økonomiske og sociale interessegrupper i AVS-landene, hvoraf sidstnævnte udpeges af internationale arbejdsgiver‑, arbejdstager-, landbruger-, forbruger- og kooperativorganisationer.

Det mødes regelmæssigt og er ansvarligt for tilrettelæggelsen af forskellige aktiviteter med økonomiske og sociale interessegrupper i AVS-landene. Det bistår EØSU i opfyldelsen af det mandat, som EØSU har fået tildelt i medfør af protokol 1, artikel 4, i Cotonoupartnerskabsaftalen: "Konsultationsmøderne og møderne for EU/AVS-repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer tilrettelægges af Den Europæiske Unions Økonomiske og Sociale Udvalg".

Opfølgningsudvalget EU/AVS er ligeledes ansvarligt for at regulere forbindelserne og aktiviteterne på panafrikansk plan (møder i økonomiske og sociale interessegrupper i Afrika og EU og forbindelserne med Den Afrikanske Unions økonomiske, sociale og kulturelle udvalg).

Downloads

Programme 2020-2023