AKR šalių ir ES tęstinio darbo komitetas

AKR šalių ir ES tęstinio darbo komitetui priklauso EESRK nariai ir AKR šalių ekonominių ir socialinių interesų grupių atstovai, kuriuos skiria tarptautinės darbdavių, darbuotojų, ūkininkų, vartotojų ir kooperatyvų organizacijos.

Šis reguliariai sušaukiamas tęstinio darbo komitetas yra atsakingas už įvairios veiklos su AKR šalių ekonominių ir socialinių interesų grupėmis organizavimą. Jis orientuoja EESRK veiklą, vykdomą pagal įgaliojimus, numatytus Kotonu partnerystės susitarimo 1 protokolo 4 straipsnyje: „Konsultacinius susitikimus ir AKR-ES ekonominės ir socialinės veiklos vykdytojų susitikimus organizuoja Europos Sąjungos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas“.

AKR šalių ir ES tęstinio darbo komitetas taip pat yra atsakingas už santykių ir veiklos orientavimą visos Afrikos lygmeniu (susitikimai su Afrikos ir ES ekonominių ir socialinių interesų grupėmis ir santykiai su Afrikos Sąjungos ekonomikos, socialinių ir kultūros reikalų komitetu).

Downloads

Programme 2020-2023