Odbor za praćenje AKP-a i EU-a

Odbor za praćenje AKP-a i EU-a sastoji se od članova EGSO-a i predstavnika gospodarskih i socijalnih interesnih skupina zemalja AKP-a. Potonje predlažu međunarodne organizacije poslodavaca, radnika, poljoprivrednika, potrošača i zadruga.

Odbor za praćenje redovito se sastaje, a zadužen je za organizaciju raznih aktivnosti u suradnji s gospodarskim i socijalnim interesnim skupinama iz zemalja AKP-a. Potiče EGSO na ispunjavanje mandata koji mu je povjeren člankom 4. Protokola 1. uz Sporazum o partnerstvu iz Cotonoua: „Savjetodavne sastanke i sastanke ekonomskih i socijalnih dionika iz zemalja AKP-a i EU-a organizira Gospodarski i socijalni odbor Europske unije.“

Odbor za praćenje također je odgovoran za usmjeravanje odnosa i aktivnosti na panafričkoj razini (sastanci ekonomskih i socijalnih interesnih skupina iz zemalja Afrike i EU-a te odnosi s Odborom Afričke unije za gospodarska, socijalna i kulturna pitanja).

Downloads

Programme 2020-2023