EU:n ja AKT-maiden seurantakomitea

This page is also available in

EU:n ja AKT-maiden seurantakomitea koostuu ETSK:n jäsenistä ja AKT-maiden talous- ja yhteiskuntaelämän eturyhmien edustajista. AKT-maiden edustajien nimittämisestä vastaavat kansainväliset työnantaja-, työntekijä-, maataloustuottaja-, kuluttaja- ja osuuskuntajärjestöt.

Säännöllisesti kokoontuva seurantakomitea vastaa erilaisten toimintojen järjestämisestä AKT-maiden talous- ja yhteiskuntaelämän eturyhmien kanssa. Se varmistaa, että ETSK hoitaa sille Cotonoun kumppanuussopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 4 artiklan nojalla kuuluvan tehtävän: ”Kuulemistilaisuudet sekä AKT-valtioiden ja EU:n talouden ja yhteiskunnan eri toimijoiden väliset kokoukset järjestää Euroopan unionin talous- ja sosiaalikomitea”.

EU:n ja AKT-maiden seurantakomitea vastaa myös suhteiden ja toimintojen ohjaamisesta yleisafrikkalaisella tasolla (Afrikan ja EU:n talous- ja yhteiskuntaelämän eturyhmien kokoukset ja suhteet Afrikan unionin talous-, sosiaali- ja kulttuurikomitean kanssa).

Downloads

Programme 2020-2023